Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska matsvinnet (skola)

Maten på din tallrik har orsakat stor miljöpåverkan när den har producerats och levererats till dig. Genom att inte slänga mat i onödan kan vi alla påverka klimatet i rätt riktning. Här hittar du tips och material att använda i skolan för att prata om matsvinn.

Vad är matsvinn?

Matsvinn ska skiljas från matavfall. Matsvinn är mat som går att äta men av olika anledningar inte äts upp. Oundvikligt matavfall är oätliga delar som t.ex. äppelskrutt, bananskal, köttben och kaffesump som ska lämnas till matavfallsinsamlingen för biogasrötning.

Ladda ner lektionsmaterial för åk. 4-6

vitruta.jpg

Om lektionsmaterialet

Lektionsmaterialet på engelska är framtaget av FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske: FAO, Food and Agriculture Organization, tillsammans med en internationell organisation som heter Food waste Coalition. Guiderna försöker främja medvetenhet om de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av matsvinn. Läs lärarhandledningen innan ni använder presentationen.

Lektionsmaterialet på svenska är framtaget av PEAK som är en nätverk av lärare i Nackas kommunala skolor som arbetar med teknik, NO och hållbar utveckling. Under 2020 arbetar skolor anslutna till PEAK med tema Klimatsmart mat.

Lektionsmaterialet innehåller:

  • Presentationsmaterial från FAO (på engelska)
  • Lärarhandledning från FAO (på engelska)
  • Elevuppgifter och lärarhandledning från PEAK (på svenska)

Arbeta för att minska matsvinn på er skola eller förskola

Runt om i Nacka pågår just nu mängder av initiativ för att minsta matsvinn från skolmatsalarna. På Älta skola har de skapat ett projekt som heter två tuggor som fokuserar på att eleverna ska äta upp de sista två tuggorna som ofta lämnas kvar på tallriken och i april visas en elevutställning från 18 skolor som arbetat med tema Klimatsmart mat upp i entrén på Nacka stadshus.

Handbok för minskat matsvinn

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för hur verksamheter inom vård, skola och omsorg kan minska matsvinn. Ladda ner handboken här.

Miljön vinner på minskat svinn

I Sverige slängs varje år nästan 100 kg mat och dryck per person. Cirka hälften av det (45 kg) är matsvinn som hade kunnat ätas upp. Det är ett slöseri som inte bara slukar pengar och naturresurser utan också påverkar klimatet. För att hjälpa både miljön och plånboken kan alla hjälpa till att ta hand om maten på rätt sätt.

Att producera mat orsakar bland annat växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning. Matproduktion bidrar också till att bekämpningsmedel och kemikalier sprids, den biologiska mångfalden minskar, och att mark och vattendrag försuras. Allt detta sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för miljön.

BÄTTRE FÖR MILJÖN ATT MINSKA MATSVINN ÄN ATT ANVÄNDA MATRESTER TILL BIOGAS

Mat som inte går att äta ska självklart inte slängas i soppåsen utan samlas in i behållare för matavfall för att bli biogas. På en påse rötat matavfall kan du köra 4 km med en biogasbil. Mer och mer matavfall samlas idag in i Nacka vilket är toppen då det är bättre än att mat slängs bland de vanliga soporna. Men det är betydligt bättre för miljön att minska matsvinnet i stället för att använda matresterna till biogasproduktion. Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion.

Hållbart såklart! - Meny för miljön

Hållbart såklart! är ett skolmaterial från Konsumentverket som riktar sig till elever i årskurs 7–9. I materialet ingår ett antal filmer, färdiga lektioner och quiz. Ta del av hela skolmaterialet här.

Här kan du läsa mer om matsvinn

Kompostina

Sidan uppdaterades: