Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska matsvinnet

I Sverige och världen slängs enorma mängder mat i onödan varje år. Det är ett slöseri som inte bara slukar pengar och naturresurser utan också påverkar klimatet. För att minska slöseriet kan alla hjälpa till.

Vad är matsvinn?

Matsvinn ska skiljas från matavfall. Matsvinn är livsmedel som av olika anledningar inte äts upp. Oundvikligt matavfall är oätliga delar som t.ex. äppelskrutt, morotsskal, köttben och kaffesump som ska lämnas till matavfallsinsamlingen för biogasrötning.

Matsvinn förekommer i alla led i livsmedelskedjan, i produktionen, distributionen, affären och hos konsumenten.

I restauranger, skolkök och storhushåll finns det två sorters matsvinn: kökssvinn och tallrikssvinn. Kökssvinn kan vara mat som tillagas men som inte går åt och därför kastas. Tallrikssvinn är mat som lagts upp på tallriken men som inte äts upp och därför kastas.

Miljön vinner på minskat svinn

Att producera mat orsakar bland annat växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning. Matproduktion bidrar också till att bekämpningsmedel och kemikalier sprids, den biologiska mångfalden minskar, och att mark och vattendrag försuras. Allt detta sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för miljön.

En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2016 visar att det uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Hushållen svarar för den absolut största delen, 938 000 ton. Det motsvarar cirka 97 kilo per person och år eller ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person.

Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Ett hushåll beräknas kunna spara mellan 3 000 och 6 000 kronor på att minska sitt matsvinn.

(Källa Naturvårdsverket).

Bättre för miljön att minska matsvinn än att använda matrester till biogas

Mer och mer matavfall samlas idag in i Nacka vilket är toppen då det är bättre än att mat slängs bland de vanliga soporna. Men det är betydligt bättre för miljön att minska matsvinnet i stället för att använda matresterna till biogasproduktion. Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion.

Enligt plockanalyser som Nacka vatten och avfall har gjort består en vanlig soppåse idag av ca 35% mat som kastats. Här finns även matsvinn, eller med andra ord: mat som slängts i onödan.

Vad gör Nacka vatten och avfall?

Vill du sortera ditt matavfall?

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka och anmäl dig här.

Läs mer om matavfall och matsvinn på våra skolsidor

Mer information, tips och länkar

Sidan uppdaterades: