Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Minska matsvinnet

I Sverige och världen slängs enorma mängder mat i onödan varje år. Det är ett slöseri som inte bara slukar pengar och naturresurser utan också påverkar klimatet. För att minska svinnet kan vi alla hjälpas åt.

Vad är matsvinn?

Matsvinn ska skiljas från matavfall. Matsvinn är livsmedel som av olika anledningar inte äts upp. Oundvikligt matavfall är oätliga delar som t.ex. äppelskrutt, morotsskal, köttben och kaffesump som ska lämnas till matavfallsinsamlingen för biogasrötning.

Matsvinn förekommer i alla led i livsmedelskedjan, i produktionen, distributionen, affären och hos konsumenten.

I restauranger, skolkök och storhushåll finns det två sorters matsvinn: kökssvinn och tallrikssvinn. Kökssvinn kan vara mat som tillagas men som inte går åt och därför kastas. Tallrikssvinn är mat som lagts upp på tallriken men som inte äts upp och därför kastas.

Miljön vinner på minskat svinn

Att producera mat orsakar bland annat växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning. Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Matproduktion bidrar också till att bekämpningsmedel och kemikalier sprids, den biologiska mångfalden minskar, och att mark och vattendrag försuras. Allt detta sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för miljön. FN har satt som mål i Agenda 2030 att det globala matsvinnet ska halveras.

Under 2021 uppkom cirka 0,9 miljoner ton fast livsmedelsavfall i Sverige. Det motsvarar 86 kg per person, varav 59 kg uppstår i hushållen. Av livsmedelsavfall från hushåll uppskattades cirka 26 procent, 15 kg per person och år, vara onödigt livsmedelsavfall som hade kunnat ätas så kallat matsvinn. För hushåll har även mat och dryck till avlopp uppskattats till ytterligare 190 000 ton vilket motsvarar 18 kg per person och år.

För en familj på två vuxna och två barn motsvarar matsvinnet en kostnad på mellan 3000-6000 kronor per år.

(Källor: Naturvårdsverket och Livsmedelsverket).

Bättre för miljön att minska matsvinn än att använda matrester till biogas

Mer och mer matavfall samlas idag in i Nacka vilket är toppen då det är bättre än att mat slängs bland de vanliga soporna. Men det är betydligt bättre för miljön att minska matsvinnet i stället för att använda matresterna till biogasproduktion. Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion.

Enligt plockanalyser som Nacka vatten och avfall har gjort består en vanlig soppåse idag av ca 35% mat som kastats. Här finns även matsvinn, eller med andra ord: mat som slängts i onödan.

Vad gör Nacka vatten och avfall?

Vill du sortera ditt matavfall?

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka och anmäl dig här.

Läs mer om matavfall och matsvinn på våra skolsidor

Mer information, tips och länkar

Sidan uppdaterades: