Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Kretsloppshjältar är faddrar till dagvattendammar i Nacka

Under ett läsår har några förskolor i Nacka haft det viktiga uppdraget att vara faddrar till våra dagvattendammar i Nacka. Tillsammans med Nacka vatten och avfall har de forskat om livet i dammen, vattenkvaliteten och rapporterat vad de upptäckt vid deras besök.

Under hösten 2020 har Nacka vatten och avfall utbildat över 100 förskolebarn till Kretsloppshjältar med uppdrag att bli fadder för en dagvattendamm i närheten av deras förskola.

Forska om vatten under ett läsår

Tillsammans har vi utforskat dammen och pratat om hur den hjälper till att rena regn- och smältvatten från våra gator och bostadsområden. Alla förskolor har lånat forskarutrustning för att studera dammen. Utrustningen bestod av bland annat provtagningsflaskor, lupp, termometer och pH-stickor som används även av vuxna forskare.

Under hela året har förskolebarnen besökt dammen regelbundet och studerat den över flera årstider. Bland annat har barnen studerat växter, djur, kvaliteten på vattnet och plockat skräp. I filmen nedan kan ni se bilder från förskolornas arbete under året.

Barnen är en viktig del av samhället

Förskolebarnen är en viktig del av samhället och de är bra på att se detaljer. Tack vare faddrarna har Nacka vatten och avfall haft över hundra extra ögon på dagvattendammarna i Nacka.

”Det här projektet har varit otroligt spännande för oss och knyter an till många delar i läroplanen. Målområdena naturvetenskap och hållbar utveckling har varit särskilt framträdande”. Berättar Martin Boson en av pedagogerna på Alabasterns förskola.

fadder_670x290.jpg

Inspiration från forskning på Stockholm universitet

Bakgrunden till projektet kommer från doktoranden Teresa Elkin Postilas forskningsprojekt ”(O)ändligt vatten - förskolebarns och forskares kollaborativa engagemang i miljöfrågor” på Stockholm universitet.

Teresa besökte Kocktorpssjöns dagvattendamm tillsammans med förskolebarn och personal från Nacka vatten och avfall 2018. Inspirerad av detta startade Nacka vatten och avfall sedan ett eget projekt där förskolebarn har blivit faddrar för våra dagvattendammar.

Stort engagemang för vatten och miljö

”Vi startade det här projektet främst för att se hur vi kan få barn att engagera sig i miljöfrågor genom att studera vatten i deras närmiljö. För oss har de även varit värdefullt att ha extra koll på dammarna och barnen har visat ett stort engagemang”, berättar Emma Ekström, VA-ingenjör på Nacka vatten och avfall.

Nacka vatten och avfall har valt att arbeta med skolinformation eftersom barnen är starka ambassadörer och även bär med sig lärdomar och budskap hem till sina familjer.

På Nacka vatten och avfalls skolsidor kan ni ladda ner egna affischer över alla dagvattendammar och anmäla intresse om att vara fadder för en damm till hösten: www.nackavattenavfall.se/skola

Förskolor som deltagit i projektet

  • Alabasterns förskola
  • Bagarsjöns förskola
  • Björknäs förskola
  • Eklunda förskola
  • Hedvigslunds förskola
  • Långsjöns förskola

Sidan uppdaterades: