Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Prata om skräp i havet

Skräp i haven är ett stort och uppmärksammat problem i dag och det börjar ofta med skräp i staden eller naturen. Här har vi samlat lite tips på hur ni kan uppmärksamma och prata om skräp i vatten under er Skräpplockning med barn.

Ditt skräp som du tappar på marken i staden blåser lätt iväg till våra vattendrag, sjöar och hav. Skräpet kan även hamna i våra vattendrag via rännstensbrunnar som finns till för att regnvattnet ska kunna rinna undan.

Använd Skräplabbet

Håll Sverige Rent har tagit fram ett läromedel anpassat för läroplanen för alla skolor och förskolor som deltar i Skräpplockardagarna. I Skräplabbet hittar du åldersanpassade lektioner, övningar och sagor med laborationer och fakta om skräp. Under taggen skräpplockardagarna hittar du förslag på längre och kortare övningar som du sätter samman till en eller flera lektioner.

Hitta skräpet i havet

Titta på bilden tillsammans med barnen och samtala om vad ni ser och vad som inte bör finnas i havet. Ifrågasätt vad havsdjuren tycker om allt skräp och vad man kan göra för att undvika skräp i havet.

Se en film om plast i havet

Håll Sverige rent har tagit fram en film om nedskräpning med fokus på engångsplast i havet. Se filmen tillsammans i klassrummet innan eller efter er skräpplockning. Diskutera om filmen och vad den väcker för tankar och funderingar.

Skräp på land blir skräp i hav – en film om skräp och engångsplast

Exempel på samtalsfrågor

  • Vilket är det vanligaste skräpet i havet?
  • Varför är plast i havet ett stort problem?
  • Hur kan skräp som slängs på land bli skräp som hamnar i havet?
  • Hur påverkas djuren av nedskräpning?
  • Hur påverkas naturen?
  • Hur påverkas vi människor?
  • Varför tror du att människor skräpar ner?

Här hittar du läromedlet från Håll Sverige rent med förslag på uppdrag under Skräpplockardagarna för olika åldrar: www.skraplabbet.se

Här kan du läsa mer om skräp i havet

Sidan uppdaterades: