Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anslutningsprocessen – steg för steg

Det här är en översiktlig beskrivning av anslutningsprocessen till kommunalt vatten och avlopp. I de olika stegen framgår om det är du som fastighetsägare eller Nacka vatten och avfall som är ansvarig för steget – från att du skickar in din ansökan till att vattenmätaren är installerad och du har vatten till fastigheten.

En nyanslutning kan ta lång tid

En nyanslutning är en process som kräver att du som fastighetsägare har god framförhållning. Du behöver vara beredd på att det kan ta uppemot ett år innan din fastighet är ansluten till kommunalt VA.

Saker som kan påverka tidsåtgången är exempelvis ifall Nacka vatten och avfall behöver begära kompletteringar till de handlingar du skickar in, eller om det krävs mer avancerade lösningar för att kunna ansluta fastigheten.

Anslutningsprocessen

Nedanför beskriver vi de olika stegen i anslutningsprocessen. Stegen där ansvaret och initiativet ligger hos fastighetsägaren är markerade med hus-symbolen.

Vissa av stegen rör endast LTA-anläggning. Om din fastighet inte är i behov av detta så kan du bortse från dessa steg.

hus-symbol Steg 1

 • Processen börjar med att du som fastighetsägare skickar in en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Du gör ansökan om kommunalt VA tillsammans med anmälan via Nacka kommuns e‑tjänst för bygglov (detta gäller även om du redan har en bebyggd fastighet och endast vill ansluta till VA-nätet).

Ansök om bygglov (Nacka kommuns webb)

logotyp nacka vatten och avfall Steg 2

(Tidsåtgång: Detta steg kan ta upp till tre månader.)

 • Du får bekräftelse via e-post när ditt ärende påbörjats av NVOA. Det kan ta upp till tre månader innan detta sker.
 • Om ansökan inte är fullständig kommer vi att skicka dig en begäran om kompletteringar.

Kom ihåg

Innan nästa steg måste du som fastighetsägare skicka in kompletteringar ifall detta begärts av Nacka vatten och avfall.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 3

(Tidsåtgång: Detta steg kan ta upp till två månader.)

 • Vi skickar ut ett bekräftelsebrev med information om vad som gäller för anslutningen och nästkommande steg.
 • Vi gör platsbesök och ger förslag på möjlig förbindelsepunkt.
 • Vi kontaktar fastighetsägaren inför byggstart.
 • Vi skapar förbindelsepunktskarta och debiterar anläggningsavgift.

hus-symbol Steg 4

 • När du betalat anläggningsavgiften och fått startbesked från Bygglovsenheten kan du kontakta Nacka vatten och avfall för att beställa en LTA-station. (Detta gäller endast ifall det behövs en LTA-anläggning på din fastighet.)
 • Du kan boka in en konsultation med Nacka vatten och avfall för exempelvis placering av LTA eller vattenmätarplats. I anläggningsavgiften ingår en timme konsultation.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 5

(Tidsåtgång: Detta steg tar vanligtvis ungefär två veckor.)

 • Nacka vatten och avfall beställer LTA-station till fastigheten ifall du har kontaktat oss för beställning. I denna beställning levereras brunn, backventil och larmenhet.

hus-symbol Steg 6

 • Du som fastighetsägare ansluter dina VA-ledningar till den färdigbyggda förbindelsepunkten.
 • När anslutningen är genomförd bokar du tid för besiktning av anslutningen.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 7

(Tidsåtgång: Det här steget tar ungefär en vecka när alla handlingar är kompletta.)

 • Nacka vatten och avfall kontrollerar att anslutningen till förbindelsepunkten är korrekt utförd enligt gällande bestämmelser.
 • Har fastigheten en LTA-anläggning kontrollerar vi förutom vattenanslutningen även att backventil för spillvatten är korrekt utförd.

Kom ihåg!

Om vi behöver kompletteringar från dig som fastighetsägare behöver dessa skickas till oss innan vi kan godkänna anläggningen.

hus-symbol Steg 8

 • När besiktningen är godkänd kan fastighetsägaren bygga klart resten av VA-anläggningen.
 • När VA-anläggningen är färdig skickar fastighetsägaren in blanketten för färdiganmälan, inklusive bilder. För vatten och självfallsavlopp ska bilderna visa vattenmätarplatsen. För LTA ska bilderna visa 1) pumpanläggningen och dess omedelbara närhet, 2) färdväg till pumpanläggningen, 3) placeringen av larmet och 4) vattenmätarplatsen.
 • Kom ihåg att färdiganmälan för LTA-anläggningen görs via en egen blankett.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 9

(Tidsåtgång: Det här steget tar ungefär en vecka när alla handlingar är kompletta.)

 • Vi kontrollerar färdiganmälan och bilderna som skickats in. Ifall kompletteringar behövs så begär vi dem av fastighetsägaren.

Kom ihåg!

Fastighetsägaren skickar in kompletteringar ifall detta begärs av Nacka vatten och avfall.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 10

(Tidsåtgång: Detta steg tar ungefär en vecka när alla handlingar är kompletta.)

Nacka vatten och avfall godkänner färdiganmälan och återkopplar med tidsbokning för nyuppsättning av vattenmätare och installation av LTA-pump.

logotyp nacka vatten och avfall Steg 11

(Tidsåtgång: Detta steg tar ungefär två veckor när alla handlingar är kompletta.)

 • Vi kontrollerar att VA-anläggningen och vattenmätarplatsen på din fastighet har utförts korrekt och installerats enligt gällande bestämmelser.
 • Finns en LTA-anläggning kontrolleras även denna och dess installation.
 • När hela din anläggning är godkänd monterar vi vattenmätare, LTA-pumpen och ansluter systemet.

Kom ihåg!

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att installationerna på fastigheten är helt färdiga och utförda enligt anvisningarna. Om Nacka vatten och avfall inte godkänner installationerna på fastighetens VA-anläggning så kommer vi inte utföra punkterna under Steg 11 ovan. Du kommer också att blir debiterad för ett förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Sidan uppdaterades: