Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om hur du ansöker till Nacka vatten och avfall när du vill ansluta dig till ledningsnätet för kommunalt dricksvatten och avlopp. Det är viktigt att du skickar in en ansökan om anslutning till Nacka vatten och avfall i god tid innan byggstart.

Så här ansöker du

Om du vill ansluta din fastighet till Nacka vatten och avfalls ledningsnät måste du göra en ansökan om anslutning. Det gör du genom att ansöka direkt via vår e-tjänst eller via blanketten för skriftlig ansökan som du sedan skickar in till oss.

Bifoga en situationsplan för vatten och avlopp tillsammans med din ansökan.

Ansök

När vi har påbörjat handläggningen med din ansökan får du en bekräftelse via mejl eller post. I bekräftelsen får du mer information om anslutningen och kostnader.

Komplementbyggnader

För nybyggda Attefallshus och komplementbyggnader på en redan bebyggd tomt som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp behöver du göra en anmälan. Läs mer här hur du gör anmälan.

Anmäl även till Nacka kommuns bygglovenhet

Det är viktigt att du skickar in en bygganmälan till kommunen i god tid innan byggstart för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Här finns information om hur du gör en bygganmälan till kommunens bygglovenhet.

Anslutnings- och förbrukningsavgifter

Avgiften för vatten och avlopp ska täcka kostnaderna för vattenförsörjning, avloppshantering och dagvattenhantering. Här hittar du VA-taxan.

Omvandlingsområden och stadsbyggnadsprojekt

Om du bor i ett område där kommunalt vatten och avlopp planeras kan du hitta all information om dessa projekt på Nacka kommuns hemsida.

Om förbindelsepunkter

När vatten- och avloppsledningar byggs ut i ett område får varje fastighet en så kallad förbindelsepunkt som gör det möjligt att ansluta fastigheten till VA-nätet. Du får inte ansluta ditt VA förrän Nacka vatten och avfall informerat om förbindelsepunktens läge och anläggningsavgiften är betald (se nedan: Startbesked).

Förbindelsepunkterna för vatten och spillvatten ligger normalt vid fastighetsgränsen. Nacka vatten och avfall ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten, medan du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser.

Ersättning för befintlig VA-anläggning

I särskilda fall kan du få ersättning för din gamla privata VA-anläggning, när kommunalt vatten och avlopp dras fram. Se mer information på sidan Avgifter under rubriken "Ersättning för onyttigbliven privat anläggning".

Sluttömning av tank

Om du har en slamavskiljare och/eller en sluten tank så behöver den tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA. Ska tanken fraktas till en avfallsanläggning för kassering så rekommenderar miljöenheten att du beställer en så kallad sluttömning då tanken både töms och rengörs. Innan tanken kan sluttömmas måste ett hål om cirka 60 cm i diameter tas upp. Sluttömning, alternativt en vanlig tömning, beställs via Kundservice Nacka vatten och avfall 08-718 90 00.

Om frischakt

När en ny anslutning ska anläggas till det kommunala vatten- och spillvattennätet behöver vi få fastighetsägarens påskrift för frischakt, ett så kallat frischaktsavtal. Det behövs när det exempelvis finns berg där förbindelsepunkten ska placeras. Vi kommer då behöva spränga bort berget 1–2 meter in på tomten.

Förbindelsepunkten är en juridisk punkt och är vanligen placerad 0,3 meter utanför tomtgräns.

Frischakt underlättar arbetet med anslutning av fastighetens servisledningar till kommunens VA-ledningar och ventiler, vid förbindelsepunkten. Dessutom minimeras arbeten in på vägen vid senare anslutning av fastighetens servisledningar.

Frischakt innebär alltså att vi får schakta och spränga 1–2 meter in på fastighetsägarens tomt i samband med utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Kundservice

Kundservice

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00 kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: