Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Var finns VA-ledningarna?

När det ska genomföras ett grävarbete behöver man först ansöka i Ledningskollen för att få veta var VA-ledningarna finns.

Ledningsanvisningar administreras via: www.ledningskollen.se som drivs av Post- och Telestyrelsen.

Så här går du tillväga för att ansöka

 • Ansök i www.ledningskollen.se för att få veta var VA ledningar finns och lämna in din ansökan. Den generella svarstiden för att tillhandahålla svar/underlag via Ledningskollen är 10 arbetsdagar, men det kan även gå fortare.
 • Ledningsanvisningar som har beställts i god tid, minst fem arbetsdagar före önskad leverans och som tar mindre än 4 timmar vid ett tillfälle att utföra är kostnadsfria. OBS! Under semestertider/högtider kan det ta längre tid och ledningsanvisning på plats är begränsad.
 • Vid kortare framförhållning eller längre utsättningsarbeten debiteras 990 kr/tim. inkl. moms. Kostnaden för anvisningen utgår även om man vill ha samma sträcka utsatt ytterligare en gång.
 • Vid ledningsanvisningen skall representant för gräventreprenören möta upp vid överenskommen plats för kvittering av anvisningen, samt eventuellt även delta i visningen. Denna representant för gräventreprenören ansvarar även för att tillvarata, dokumentera och eventuellt förstärka resultatet av visningen. Om Nacka vatten och avfalls markeringar försvinner efter visningen är det mottagarens ansvar att ha tillvaratagit resultatet av visningen.

Generella bestämmelser

 • Säkerhetsavstånd från våra ledningar vid t.ex. borrning/sondering – minst 5 meter.
 • Säkerhetsavstånd från våra VA-tunnlar vid t.ex. borrning/sondering – minst 10 meter.
 • Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från markerad ledning.
 • Återfyllnad enligt AMA Anläggning.
 • Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i 1 månad.
 • NVOA anvisar inte privata ledningar.
 • Om en ledning skadas kontakta omedelbart Nacka vatten och avfalls kundservice på 08-718 90 00

Sidan uppdaterades: