Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Nacka

Bestämmelserna gäller för alla som använder sig av Nacka kommuns allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggning.

Huvudman

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Nacka vatten och avfall AB (NVOA). Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp antogs den 23 april av kommunfullmäktige i Nacka.

Allmänna bestämmelserna reglerar

  • Inkoppling till den allmänna anläggningen.
  • Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen.
  • Användning av den allmänna spillvattenanläggningen.
  • Användning av den allmänna dagvattenanläggningen.

Läs mer i Allmänna bestämmelser vatten och avlopp (PDF-dokument, 110 kB)

Händer-och-vatten-550x550.jpg

Sidan uppdaterades: