Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Dagvattendammen vid Långsjön i nytt skick

Underhållsarbetet i Långsjöns dagvattendamm är nu klart. Över 300 ton sediment – fast material som samlats på botten i sjön - har tagits bort. Med hjälp av flera skärmdukar kommer dammen också att rena Långsjön mer effektivt än tidigare.

Vad har gjorts?

En flotte med sugutrustning har sugit upp sedimentet från dammens botten. Det har sedan pumpats in i stora säckar för att avvattnas. När sedimentet var tillräckligt torrt kördes det iväg till en deponi. Det material som togs upp vägde sammanlagt cirka 330 ton och innehöll bland annat att 23 kg bly, 52 kg koppar och 210 kg zink. Det är metaller som utan reningen i dammen hade hamnat ute i sjön.


Det här var första gången sedan dammen anlades som den rensades. I framtiden kommer en liknande rensning att behöva göras ungefär vart femtonde år.

Bilden: Så här torrt var sedimentet när det kördes iväg.

Ny utformning

Dammen har också förbättrats genom att skärmdukar har monterats på flera ställen än tidigare. Det gör att det nu kommer att ta längre tid för vattnet att rinna igenom dammen. Eftersom mer partiklar hinner sjunka till botten kommer reningskapaciteten därmed att öka.

Så här ser dammen ut efter renoveringen.

Dagvattendammen ligger i en liten avsnörd vik vid Vattenverksvägen, i Långsjöns västra del:

Läs mer om Långsjön
Läs mer om dagvatten

Sidan uppdaterades: