Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan bidra till översvämningar. Men dagvattnet kan också ge liv åt grönska och samlas i attraktiva dammar. Då blir det en resurs för både natur och människor.

Dagvattnet på karta

Hanteringen av dagvatten bygger på kunskap om i vilka riktningar vattnet rinner. Kartan här visar avrinningsområdena för våra större vatten i Nacka. Klicka i kartan för att se vattnens namn och länkar till mer information! Du kan zooma in för att se var det finns dammar och andra anläggningar.

Om du öppnar kartan i full storlek genom att klicka på symbolen nere till höger kan du ta fram kartskikt med mer information (öppna först menyn i kartans högerkant). Du kan till exempel se diken och vilka delar av Nacka som hör till kommunens verksamhetsområde för dagvatten.

Felanmälan och synpunkter

Att vatten inte rinner undan som det ska kan bero på att dagvattensystemet är överbelastat eller att det uppstått något fel. Om kommunen får in rapporter om sådana problem snabbt kan vi minska skadorna och förebygga att besvär uppstår nästa gång det regnar.

Välj "Trafik- och utemiljö" om du vill göra en felanmälan om dagvatten.

FELANMÄL HÄR

Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.
Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen

Sidan uppdaterades: