Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spola aldrig ner skräp i toaletten

Skräp som spolas ner i toaletten skapar stora problem. Det är lätt att undvika om vi alla bara spolar ner kiss, bajs och toalettpapper och slänger allt annat skräp i en skräpkorg istället. Det är lätt att spola rätt!

Vad får spolas ner i toaletten?

 • Kiss, bajs och toalettpapper

Vad får du INTE spola ner i toaletten?

 • Hushållspapper
 • Våtservetter
 • Hår
 • Tops
 • Kemikalier
 • Kondomer
 • Bindor, tamponger och andra mensskydd
 • Snus och fimpar
 • Egentligen allt annat som inte är toalettpapper eller kommer från innifrån kroppen

Det är lätt att spola rätt, ändå får drifttekniker ofta åka ut för att det blivit stopp i avloppet av skräp som spolats ner. När det blir stopp i ledningar och pumpstationer kan det leda till att bräddning sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det här går lätt att undvika om vi alla spolar rätt och slänger skräp i hushålssoporna.

Pedalhink på toaletten

En enkel lösning för att se till att inget skräp hamnar i toaletten är att se till att ha en skräpkorg eller pedalhink på toaletten. Här kan du slänga hår från hårborsten, tops, tamponger, bindor, blöjor, våtservetter och annat skräp för att undvika alla fulspolningar. Läkemedel lämnar du självklart in till apoteket och kemikalier ska lämnas in till närmaste kretsloppscentral.

Skillnad på toalettpapper och hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana, men det är stora skillnader mer än storleken. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer. Se till att alltid kasta hushållspapper i en skräpkorg.

Våtservetter avloppets värsting

Våtservetterna är de som skapar allra största problemen på ledningsnätet, pumpstationer och reningsverken. De är slitstarka och löser inte upp sig i vatten. Ofta växer de ihop med fett och andra våtservetter och bildar långa trasor eller stora klumpar. Släng våtservetterna i skräpkorgen där de hör hemma!

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen.

Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika, men om du rensar din hårborste på hår behöver du slänga det i soporna. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med annat skräp i ledningarna bildar de rejäla blockader.

de fem vanligaste sakerna som fulspolasBilden ovan: De fem vanligaste sakerna som fulspolas är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops (källa: Svenskt Vatten).

Sidan uppdaterades: