Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här renas Nackas spillvatten

Spillvattnet från Sicklaön och Älta renas i reningsverket i Henriksdal, medan spillvatten från Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo avleds till reningsverket i Käppala på Lidingö.

Spillvattnet renas i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. Partiklar ska fastna i galler och filter. Näringsämnet fosfor tas bort på kemisk väg. Mikroorganismer tar bort smuts och sänker halten av näringsämnet kväve kraftigt. Slutligen får vattnet passera ett filter av lera och sand.

Här kan läsa mer om hur spillvattnet renas på Henriksdals reningsverk i Stockholm och Käppalaverket i Lidingö.

Sidan uppdaterades: