Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Checklista inför sommaren

Sommaren närmar sig och förhoppningsvis får vi alla snart lite semester och avkoppling. Här får du en checklista på det som behöver göras innan du går på semester.

Under sommaren inträffar ett nytt läsår och du som arbetar med placeringar i Nacka24 har en del som ska åtgärdas och/eller checkas av i Nacka24 för att allt ska ligga rätt i systemet. Om uppgifterna i Nacka24 är korrekta blir även checkutbetalningar och föräldrarnas fakturor rätt och vi får lite färre mejl, samtal och korrigeringar efter sommaren.

I blocken nedan hittar du information om vad som behöver göras och när det ska vara klart. Informationen är uppdelad efter skolform.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn som börjar skolan hösten 2023

Utbildningsenheten avslutar alla placeringar (som inte redan har ett avslutningsdatum) med slutdatum 2023-07-31. Detta görs efter den 10 juni 2023. Vid frågor kontakta forskola@nacka.se

Sexåring med beviljat skoluppskov

Utbildningsenheten lägger in 2023-07-31 som slutdatum på förskolan för de barn som fått ett beslut om beviljat skoluppskov.

Barn med fritidsplacering (endast pedagogisk omsorg)

Kontakta utbildningsenheten på e-post skola@nacka.se om du bedriver pedagogisk omsorg och har skolbarn som skall ha fritidsplacering hos dig från augusti. OBS! Detta gäller bara om du inte tidigare har haft skolbarn placerade.

Kom ihåg att göra i Nacka24:

 • Nyplaceringar
  Placera nya barn så snart förälder har tackat ja till plats.
 • Uppsägningar
  Godkänn begäran om uppsägning så snart de kommit in.
 • Ändring av omsorgstid
  Godkänn ändring av omsorgstid så snart de kommit in.

Allmänt om öppethållande

Inför sommaren vill vi påminna om att vårdnadshavare som på grund av sin sysselsättning har behov av förskola eller pedagogisk omsorg ska erbjudas verksamhet 06.30–18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. För pedagogisk omsorg gäller ramtiden 07.00–17.00.

Verksamheten kan självklart anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att de behöver. Men om någon vårdnadshavare får ändrat tillsynsbehov måste anordnaren anpassa öppethållandet därefter – inom ramtiden 06.30–18.00 (förskola) respektive 07.00–17.00 (pedagogisk omsorg).

Grundskola

Klassuppflyttning till nästa läsår

Senast den 15 juni 2023 ska du vara klar med uppflyttning av elever till nästa läsår. Observera att utbildningsenheten flyttar upp elever med sekretessmarkering.

När du är klar med uppflyttningen i Nacka24 är det bra om du kontrollerar att alla elever har en skolplacering.

Instruktion om hur du gör dessa moment finner du i manualen för grundskolan och i instruktionsfilm.

Tänk på att

 • ändra utbildningsväg på alla elever från förskoleklass till grund.
 • även lägga in skolenhet när klassplacering görs.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta utbildningsenheten via e-post skola@nacka.se.

Lovskola

Kommer skolan att arrangera lovskola för elever i årskurs 8 och/eller 9?
Vi har samlat information om lovskola på en egen sida.

Länk till information om lovskola

Fritidshem

Fritidshem 6 år

 • Vårdnadshavare som på grund av sin sysselsättning har behov av fritidshem har rätt till fritidshemsplats från och med den 1 augusti.
 • Alla fritidshemsplaceringar ska vara registrerade i Nacka24 senast den 10 augusti. Detta gäller oavsett vilket datum i augusti som placeringen börjar.

Fritidshem 7–9 år

 • Meddela utbildningsenheten om fritidshemmet har någon elev som inte ska flyttas upp från Fritids 6 år till Fritids 7–9 år.
  Mejla skola@nacka.se snarast möjligt, dock senast den 15 juni 2023.

Elever som fyller 10 år

Om vårdnadshavaren (till elev född 2013) inte själv gjort en uppsägning avslutar utbildningsenheten fritidshemsplaceringen med slutdatum 2023-06-30. Detta arbete görs i början av juni och innan dess behöver skolan vara klar med följande:

 • Fritids under juli månad?
  Om fritidshemmet har några elever som behöver omsorg i juli ska du
 1. Göra en särskild överenskommelse med vårdnadshavaren.
  Använd den här blanketten:
  Kontrakt för fritidshem för tioåringar i juli (PDF-dokument, 118 kB)
  Kontraktet sparas av skolan och behöver inte skickas till utbildningsenheten.
 2. Uppdatera slutdatum i Nacka24
  Slutdatumet ska vara registrerat i Nacka24 av skolan senast den 15 juni 2023.
 • Har skolan elever som beviljats förlängd fritidshemsplacering?
  Om någon av eleverna beviljats förlängd fritidshemsplacering ska du senast den 15 juni 2023 registrera slutdatumet i Nacka24. Registrera samma slutdatum som anges i beslutet.

Allmänt om öppethållande

Inför sommaren vill vi påminna om att vårdnadshavare med barn i ålder 6–13 år som på grund av sin sysselsättning har behov av fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas verksamhet 06.30-18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Fritidshemmet/fritidsklubben kan självklart anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att de behöver. Men om någon vårdnadshavare får ändrat tillsynsbehov måste anordnaren anpassa öppethållandet därefter - dock inom ramtiden 06.30-18.00.

Sidan uppdaterades: