Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Ny fördelningsmodell för strukturella ersättningar inom förskola

Utbildningsnämnden har beslutat att införa en ny fördelningsmodell med en strukturell ersättning inom förskola och pedagogisk omsorg.

2020 genomfördes en granskning av Nacka kommuns likvärdighetsresurs av externa konsulter. I slutrapporten rekommenderas utbildningsnämnden att överväga att tillämpa fler faktorer vid fördelning av strukturella ersättningar inom förskola och pedagogisk omsorg och även att utöka ersättningen.

En ny fördelningsmodell har utvecklats med stöd av Statistiska Centralbyrån. Modellen innebär att ersättningen blir mer träffsäker i att fördela resurser till de anordnare som bäst behöver dessa för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Därmed ökar förutsättningarna för likvärdighet och utveckling av alla barns lärande. Den nya fördelningsmodellen ersätter den del som avser språkförstärkning i den nuvarande språkförstärkningspengen. Modersmålsstödet kvarstår.

Utbildningsenheten har tillsammans med Statistiska Centralbyrån arbetat fram en fördelningsmodell baserad på fem variabler. Dessa variabler ingår också i den modell för strukturpengen i grundskolan som gäller från och med 2021. Human Development Index är ett index som FN redovisar som mäter olika länders genomsnittliga nivå när det gäller hälsa, utbildning och inkomst.

Variabler som ingår i den nya fördelningsmodellen

  • Vårdnadshavares högsta utbildning
  • Bor i familj med ekonomiskt bistånd
  • Bor med en eller två vårdnadshavare
  • Utländsk bakgrund
  • Human Development Index

Variablerna viktas efter dess betydelse för måluppfyllelsen i årskurs 9. Med hjälp av modellen och statistik om de olika variablerna för barnen på varje förskola beräknar SCB sedan varje förskolas strukturtillägg.

Läs mer om den nya fördelningsmodellen i tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: