Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beräkningen av relativ närhet finjusteras till kommande skolval

Riktlinjerna för placering av elever i förskoleklass och grundskola har reviderats när det gäller beräkningen av relativ närhet. Framöver kommer denna beräkning inte att avrundas till närmaste hundratal meter.

I styrdokumentet Riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola beskrivs hur bestämmelserna kring skolplacering i skollagen tillämpas i Nacka kommun. Riktlinjen gäller för placering av barn folkbokförda i Nacka kommun vid kommunala skolor i Nacka.

Riktlinjen som utbildningsnämnden beslutade om i december 2020 beskriver bland annat hur principen om relativ närhet fungerar som urvalsgrund, då en skola har fler sökande än platser. Utbildningsenheten har gjort en översyn baserad på erfarenheterna i samband med skolvalet 2021.

Mätning av avstånd

Enligt den tidigare riktlinjen skulle avståndet mätas som gångavstånd i meter mellan elevens folkbokföringsadress och skola. Vid beräkning av relativ närhet skedde en avrundning till närmaste hundratal meter.

För att mätning ska bli mer exakt har utbildningsnämnden ändrat riktlinjen till att mäta i absolut avstånd i meter, utan avrundning till närmaste hundratal meter. Förändringen gör att det blir tydligare hur olika vårdnadshavares ansökningar särskiljs från varandra, när urval är nödvändigt. Mätningen avser som tidigare gångvägar mellan mätpunkterna mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

Sidan uppdaterades: