Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Höjda checkbelopp den 1 juli 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om höjning av vissa checkbelopp från och med den 1 juli 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 maj att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt anpassad grundskola (tidigare särskola) med 2 procent från 1 juli 2023.

Utbildningsnämndens budgetram utökades därför med 21,9 miljoner kronor till totalt 3 208,2 miljoner kronor.
Du kan läsa mer om det politiska beslutet i kommunfullmäktiges handlingar.

Sidan Finansiering på anordnarwebben är uppdaterad med de nya beloppen

Sidan uppdaterades: