Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Finansiering

Finansieringen är uppdelad på checkbelopp, tilläggsbelopp samt övriga ersättningar. Checkbelopp samt kulturpeng fastställs av kommunfullmäktige i november varje år i samband med beslut om kommunens Mål & Budget. Därefter fastställer utbildningsnämnden tilläggsbelopp och övriga ersättningar i samband med beslut om internbudget.

Sidan uppdaterades: