Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Barn och elever med placering i annan kommun

Här hittar du information och rutiner kring placeringar för de barn som är folkbokförda i Nacka och har valt förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun.

Enligt Nacka kommuns kundvalssystem kan vårdnadshavare i Nacka ta med sig sin check till anordnare av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i annan kommun.

Checkbelopp (ersättning)

 • Aktuella checkbelopp hittar du på sidan om finansiering.
 • Anordnare i annan kommun får samma checkbelopp (ersättning) som anordnare i Nacka.
 • Kommunala och fristående anordnare får samma checkbelopp.
 • För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Avgift

Föräldraavgiften betalas till Nacka kommun enligt Nacka kommuns riktlinjer.

Regler

Eftersom barnet är folkbokfört i Nacka är det Nacka kommuns allmänna bestämmelser och taxebestämmelser som gäller för placeringen.

Riktlinjer för förskola, fritidshem


Rutin för att få ersättning från Nacka

För att Nacka kommun ska kunna betala ut checkbelopp till dig behöver vi få in uppgifter som styrker att verksamheten är godkänd av hemkommunen (förskola/pedagogisk omsorg) eller Skolinspektionen (fritidshem).

Uppgifter om förskolan/skolan

 • Uppgift om enhetens namn, adress, postnummer och ort.
 • Uppgift om enhetens plusgiro/bankgiro samt organisationsnummer
 • Anordnare av förskola/pedagogisk omsorg ska bifoga auktorisationsbevis från den kommun där du bedriver din verksamhet.

Kontrakt

 • För att få ersättning för innevarande månad måste ett fullständigt ifyllt och undertecknat kontrakt vara Nacka kommun tillhanda senast den 10 i aktuell månad. Kontraktet finns för nedladdning på den här sidan.
 • Retroaktiv ersättning betalas som mest för en månad bakåt i tiden från det datum då kontraktet inkommit till Nacka kommun.
 • Det är mycket viktigt att kontraktet skickas in omgående till Nacka kommun eftersom föräldraavgiften inte kan debiteras om inte ett kontrakt registrerats hos Nacka kommun.

Utbetalning

När vi fått in alla uppgifter från dig registrerar vi din förskola i vårt verksamhetssystem och vi betalar löpande ut checkbeloppet till det plusgiro/bankgirokonto som du uppgett. Utbetalning sker den 22 i varje månad.

Ersättningen beräknas utifrån det datum och den vistelsetid som vårdnadshavaren kontrakterat med förskolan/fritidshemmet.

Hör av dig vid förändring!

Observera att du snarast ska kontakta oss om det sker någon förändring som påverkar checkbeloppets storlek. Exempelvis om barnet ändrar vistelsetid eller att vårdnadshavaren får ändrad sysselsättning. Detsamma gäller om barnets placering hos dig ska avslutas.

Kontakta gärna vår kundvalssamordning om du har några frågor: kundvalssamordning@nacka.se

Sidan uppdaterades: