Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Barn och elever med placering i annan kommun

Här hittar du information och rutiner kring placeringar för de barn som är folkbokförda i Nacka och har valt förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun.

Enligt Nacka kommuns kundvalssystem kan vårdnadshavare i Nacka ta med sig sin check till anordnare av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i annan kommun.

På den här sidan hittar du mer information om regler och rutiner.

Checkbelopp (ersättning)

Checkbelopp (ersättning)

  • Aktuella checkbelopp hittar du på sidan om finansiering.
  • Anordnare i annan kommun får samma checkbelopp (ersättning) som anordnare i Nacka.
  • Kommunala och fristående anordnare får samma checkbelopp.
  • För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Avgift och regler för placering utanför Nacka

Avgift

Föräldraavgiften betalas till Nacka kommun enligt Nacka kommuns riktlinjer.

Regler

Eftersom barnet är folkbokfört i Nacka gäller Nacka kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg även för placering i förskola eller fritidshem utanför Nacka.

Riktlinjer för förskola, fritidshem

Rutin för att få ersättning från Nacka kommun

Papperskontrakt har bytts mot en e-tjänst

Utbildningsenheten i Nacka kommun har tagit fram en e-tjänst som ersätter de tidigare pappersblanketterna Placering utanför Nacka kommun och Uppsägning av plats utanför Nacka kommun.

Den nya e-tjänsten innebär att ni som förskola, fritidshem, stadsdelsförvaltning eller kommun loggar in på aktuell länk och upprättar kontraktet eller uppsägningen som sedan skickas via e-tjänsten till vårdnadshavare för signering.

Nedan finner du länkarna till de olika tjänsterna:

Hör gärna av dig om du har frågor kring e-tjänsten!

Utbetalning

Utbetalning

När vi fått in alla uppgifter från dig registrerar vi din förskola eller fritidshem i vårt verksamhetssystem. Vi betalar löpande ut checkbeloppet till det plusgiro-/bankgirokonto som du uppgett. Utbetalning sker den 22 i varje månad.

Ersättningen beräknas utifrån det datum och den vistelsetid som vårdnadshavaren kontrakterat med förskolan/fritidshemmet.

Hör av dig vid förändring!

Observera att du snarast ska kontakta oss om det sker någon förändring som påverkar checkbeloppets storlek. Exempelvis om barnet ändrar vistelsetid eller att vårdnadshavaren får ändrad sysselsättning. Detsamma gäller om barnets placering hos dig ska avslutas.

Kontakta gärna vår kundvalssamordning om du har några frågor: kundvalssamordning@nacka.se

Sidan uppdaterades: