Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny version av Phoniro Care appen

Tisdag den 15 maj uppgraderas Phoniro Care till en ny version. Det innebär ett driftavbrott mellan klockan 10:00 – 12:00. Under denna tid är det inte möjligt att logga in i webbgränssnittet för Phoniro. Däremot kan omvårdnadspersonalen använda Phoniro-appen som vanligt, under förutsättning att inloggning har skett innan klockan 10:00. Strax efter uppgraderingen kan omvårdnadspersonalen välja att installera den nya appen i version 1.9 då de får upp en fråga i mobiltelefonen. Senast tisdag den 29 maj måste omvårdnadspersonalen installera den nya appen för att kunna fortsätta registrera tider i Phoniro. En nyhet i den nya versionen av appen är möjligheten att starta och avsluta besök genom att scanna kvittensmärke hos kund. Under pågående arbetspass går det att starta besök med kvittens utan att först behöva leta upp kunden i kundlistan. Det görs genom att hålla mobiltelefonen mot kvittensmärket när appen är upplåst. För att avsluta besöket med kvittens hålls mobiltelefonen mot kvittensmärket. Denna funktion är möjlig först efter uppgradering av appen till version 1.9.

Sidan uppdaterades: