Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Auktorisationsvillkor och ansökan

För att bli auktoriserad jobbexpert i Nacka kommun måste olika villkor uppfyllas.

Villkor

Prioriterade målgrupper

Arbets- och företagsnämnden i Nacka har beslutat att följande målgrupper är prioriterade i arbetet med arbetsmarknadsinsatser:

 1. Ungdomar mellan 16 och 24 år som står utanför jobb och studier (denna insats är möjlig från 18 år)
 2. Personer som uppbär ekonomiskt bistånd
 3. Nyanlända invandrare 1) inom etableringen 2) med eget boende (EBO) 3) anhöriginvandrare 4) efter etablering vid fortsatt bristande språkkunskaper och som står utanför arbetsmarknaden

Det medför att när karriärvägledarna ska fatta beslut om jobbpeng (check för arbetsmarknadsinsats) så kommer vi i första hand fatta beslut om insats för personer som tillhör dessa målgrupper samt är arbetslösa.

Det medför också att de personer som kommer att få beslut om insats (jobbpeng) har mer specifika behov som jobbexperterna har till uppgift att lösa. Nacka efterfrågar därmed en kompetens hos jobbexperterna så att dessa behov kan tillgodoses.

Ansökan

Innan du ansöker ska du ta kontakt med Mia Enander Lanner på arbets- och etableringsenheten, via telefon 08-718 95 26 eller e-post mia.enanderlanner@nacka.se. Detta för en dialog om vad uppdraget som jobb- och utbildningsexpert i Nacka innebär.

Väljer ni att gå vidare med er ansökan ska ni skicka in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månader gammal
 • F-skattsedel Aktuellt utdrag från UC eller motsvarande register, eller om verksamheten är nystartad på annat sätt visa att den har ekonomisk kapacitet för uppdraget
 • Förteckning över referenser (Word-dokument, 45 kB), inte äldre än tre år med uppgift om namn, befattning, telefonnummer och e-postadress
 • Kopia på ansvarsförsäkring sänds in senast vid start av verksamheten
 • Kopia på verksamhetschefens akademiska utbildning

Ansökan skickas digitalt via verktyget Säkra meddelanden. Kontakta Mia Enander Lanner för vidare instruktion. Alternativt skickas ansökan med post till:

Nacka kommun
Arbets- och etableringsenheten
Mia Enander Lanner
131 81 Nacka

När vi behandlat er ansökan kommer vi att bjuda in er till ett möte för att ha en dialog om vad uppdraget innebär. Då får ni också presentera vilka insatser ni erbjuder.

Beslut om ny auktorisering

Beslut om auktorisering fattas av Nacka kommun. Jobb- och utbildningsexpert som inte uppfyller villkoren kommer att informeras och uppmanas att komplettera uppgifterna alternativt avsluta auktorisationen.

Jobb- och utbildningsexperterna måste redovisa handlingar som styrker att experterna klarar dessa villkor för att vara valbara för Nackas medborgare. Nacka kommun tar löpande emot handlingar från jobb- och utbildningsexperter som önskar förnya sin auktorisation. Övriga jobb- och utbildningsexperter uppmanas att säga upp sin auktorisation till Nacka.

När ansökan är godkänd

När ansökan är godkänd behöver ni delta i Nackas utbildning i IT-stödet GW. Ni kommer att få en inbjudan till utbildningen.

Sidan uppdaterades: