Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Auktorisationsvillkor och ansökan

För att bli auktoriserad anordnare av arbetsmarknadsinsats i Nacka kommun ska auktorisationsvillkoren uppfyllas.

Auktorisationsvillkor

Här finns Nacka kommuns specifika auktorisationsvillkor för arbetsmarknadsinsatser. (PDF-dokument, 366 kB)

Kontakt

Kontakta arbets- och etableringsenhetens verksamhetsutvecklare, Karin Dreik, karin.dreik@nacka.se för frågor som rör ansökan om att bli auktoriserad anordnare inom kundval arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

Villkor

Alla anordnare inom Nacka kommuns kundvalssystem för vuxenutbildning ska uppfylla vissa villkor för att bli godkända.

 1. Nacka kommuns reglemente för kundval finns här. (PDF-dokument, 159 kB)
 2. Nacka kommuns specifika auktorisationsvillkor för kundval arbetsmarknadsinsatser finns här. (PDF-dokument, 366 kB)
 3. Riktlinjer och rutiner för anordnare av arbetsmarknadsinsatser finns här.

Ansökan

Innan du ansöker ska du ta kontakt med Karin Dreik, kvalitetsutvecklare på arbets- och etableringsenheten, via telefon 08-718 93 43 eller e-post karin.dreik@nacka.se. Detta för en dialog om vad uppdraget som anordnare av arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun innebär.

Om ni kommer överens om att fortsätta med ansökan ska ni skicka in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månader gammal.
 • F-skattsedel
 • Aktuellt utdrag från UC eller motsvarande register, eller om verksamheten är nystartad på annat sätt visa att den har ekonomisk kapacitet för uppdraget.
 • Förteckning över referenser (Word-dokument, 45 kB), inte äldre än tre år med uppgift om namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.
 • Kopia på ansvarsförsäkring sänds in senast vid start av verksamheten.
 • Kopia på verksamhetschefens akademiska utbildning.

Handlingarna skickas digitalt via säkra meddelanden till kvalitetsutvecklare på arbets- och etableringsenheten. Kontakta Karin Dreik, karin.dreik@nacka.se för vidare instruktion. Ansökan kan, efter överenskommelse med kvalitetsutvecklare, skickas med post till:

Nacka kommun
Arbets- och etableringsenheten
Kvalitetsutvecklare, Karin Dreik
131 81 Nacka

Beslut om auktorisering

Ansökan om auktorisation av anordnare av arbetsmarknadsinsats i Nacka kommun bereds av verksamheten och beslutas av ansvarig nämnd.

När ansökan är godkänd behöver du:

Delta i utbildning i verksamhetssystem relevanta för rapportering av arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: