Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Auktorisationsvillkor och ansökan

För att bli auktoriserad anordnare av arbetsmarknadsinsats i Nacka kommun ska auktorisationsvillkoren uppfyllas.

Ansökan om auktorisering

Ansökan till auktorisation inom kundval arbete och etablering är öppen och sökbar i Kommers som är Nacka kommuns upphandlingssystem. Skapa ett leverantörskonto i Kommers för inför ansökan.
Länk till
Kommers verktyg

Auktorisationsvillkor

Samtliga anordnare som ansöker om att bli auktoriserade för att utföra arbetsmarknadsinsatser inom Nacka kommuns kundval arbete och etablering ska uppfylla beslutade auktorisationsvillkor för att bli auktoriserade anordnare: Specifika auktorisationsvillkor kundval arbete och etablering 2024  (PDF-dokument, 691 kB)

För mer information angående Nacka kommuns utvecklade kundval arbete och etablering 2024, se:

Kontakt och anmälan

För frågor som rör ansökan om att bli auktoriserad anordnare inom kundval arbete och etablering i Nacka kommun kontakta kvalitetsutvecklare Karin Dreik.

Beslut om auktorisering

Ansökan om auktorisation av anordnare av arbetsmarknadsinsats i Nacka kommun bereds av verksamheten och beslutas av ansvarig nämnd.

Sidan uppdaterades: