Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kundval arbete och etablering 2024

På den här sidan kan du läsa om kundval för arbete och etablering.

Nacka kommun erbjuder insatser till Nackabor som inte omfattas av Arbetsförmedlingens program i syfte att hjälpa fler till jobb. Under 2024 utvecklas insatsutbudet genom införandet av tre nya kundval. Insatsutbudet omfattar utöver de kommunala arbetsmarknadsinsatserna, AMI, även förberedande arbetsmarknadsinsatser, FAI, och introduktionsinsatser, sfi och arbetsintroduktion, ISA. Insatserna implementeras succesivt med start under våren parallellt med att tidigare insatser fasas ut.

Om auktorisering

Befintliga auktoriserade anordnare inom nuvarande kundval arbetsmarknadsinsatser har möjlighet att omauktoriseras för de nya kundvalen och nya anordnare som är specialiserade på insatser för målgrupper med behov av förberedande insatser kan etablera sig i Nacka. Auktoriseringsperioden startar under februari 2024.

Målgrupper för kundval arbete och etablering

En karriärvägledare gör en bedömning av individens behov och Nacka kommuns insatser inom arbetsmarknad riktas primärt till följande målgrupper

 • Ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför jobb- och studier.
 • Nackabor som tar emot ekonomiskt bistånd.
 • Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden som är:
  • nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.
  • Nackabor som efter etableringstiden på två år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.
 • Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

Om de nya kundvalen

Genom att utöka erbjudandet från ett kundval med tre olika insatser till tre kundval med två olika nivåer vardera ökar Nacka kommuns möjlighet att stötta även de Nackabor som står längst från arbetsmarknaden.

Kundval förberedande arbetsinriktade insatser (FAI)

Kundval för förberedande arbetsinriktade insatser (FAI) riktar sig till kunder i behov av förberedande eller rehabiliterande stöd. Det kan exempelvis handla om arbetsprövning för att efter genomförd insats uppnå kriterier för att beviljas en insats inom kundval arbetsmarknadsinsatser (AMI).

FAI erbjuds i två nivåer:

 • Arbetsprövning för specificering av arbetsförmåga, FAI 1 – tre månader.
 • Arbetsnärmande förstegsaktiviteter, FAI 2 – sex månader.

Målsättningen med insatsen är att stötta kunden att göra en förflyttning till arbetsmarknadsinsatsnivå 2 (AMI 2) eller till en insats hos en annan myndighet.

Kundval introduktionsinsatser sfi och arbetsintroduktion (ISA)

Den nuvarande insatsen kundval språk- och arbetsintroduktion justeras och flyttas till kundval introduktionsinsatser sfi och arbetsintroduktion (ISA). Kundvalet ISA riktar sig till kunder med behov av att studera sfi i kombination med arbetslivsintroduktion.

ISA erbjuds i två nivåer:

 • Språkträning på arbetsplats och språktränande aktiviteter för etableringskunder, ISA 1 – nio månader.
 • Språkträning på arbetsplats och språktränande aktiviteter (för kunder som inte ingår i etableringsprogrammet), ISA 2 – tolv månader.

Målsättningen med insatsen är att stötta kunden att göra en förflyttning till Arbetsförmedlingen eller till kundval arbetsmarknadsinsatsnivå 2 (AMI 2).

Kundval arbetsmarknadsinsatser (AMI)

Den nuvarande insatsen kundval arbetsmarknadsinsatser (AMI) utvecklas och riktas till kunder med en arbetsförmåga som överstiger 25 procent och har behov av vägledning och stöd.

AMI erbjuds i två nivåer:

 • Arbetsträning, arbetsmarknadsaktiviteter och vägledning till arbete och studer, AMI 2 – tolv månader.
 • Vägledning, arbetsmarknadsaktiviteter och matchning till arbete eller studier, AMI 1 – tre månader.

Målsättningen med insatsen är att stötta kunden till egen försörjning genom arbete, studier eller eget företagande.

Sidan uppdaterades: