Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rutiner och behörigheter

Här hittar du rutiner och behörigheter för genomförande av insatser inom kundval arbete och etablering.

Rutiner för genomförande av insatser

Anordnare inom kundval arbete och etablering beviljas auktorisation utifrån Nacka kommuns reglemente för kundval, beslutade av kommunfullmäktige, samt gällande specifika auktorisationsvillkor för kundval arbete och etablering beslutade av nämnden för arbete och försörjning. De specifika auktorisationsvillkoren uppdateras och beslutas årligen av nämnden för arbete och försörjning.

Auktoriserade anordnare är skyldiga att hålla sig uppdaterade på gällande auktorisationsvillkor. Auktoriserade anordnare har informationsplikt gällande förändringar, eller kända kommande förändringar, som påverkar anordnarens möjlighet att efterleva auktorisationsvillkoren. Efterlevnad av aktuella auktorisationsvillkor granskas årligen under kvalitetsuppföljning enligt beslutad modell för uppföljning av nämndens kundval.

Kundvalsrutiner_2024.pdf

Kundvalsrutiner_FAI_2024.pdf

Kundvalsrutiner_ISA_2024.pdf

Kundvalsrutiner_AMI_2024.pdf

Behörighet Lifecare AM, verksamhetsstödet för jobb- och utbildningsexperter

Behörigheter till Lifecare AM beställs via e-tjänsten Systemstöd för arbetsmarknadsinsatser som du hittar här.

Vid frågor, kontakta service@nacka.se.

Inloggning till systemet Lifecare AM hittar du här.

Här finns slutrapport för arbetsmarknadsinsats jobbpeng. (Word-dokument, 63 kB)

Sidan uppdaterades: