Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skriftlig rapportering

Här kan du läsa om rutinerna för skriftlig rapportering till arbets- och etableringsenheten.

Behörighet Lifecare AM, verksamhetsstödet för jobb- och utbildningsexperter

Behörigheter till Lifecare AM beställs via e-tjänsten Systemstöd för arbetsmarknadsinsatser som du hittar här.

Vid frågor, kontakta service@nacka.se.

Inloggning till systemet Lifecare AM hittar du här.

Jobbexperten rapporterar följande rapporter i Lifecare AM

  • Genomförandeplan - ska komma in senast efter 30 dagar efter aktivitetens startdatum. Rapporten ska skrivas under av kunden och jobbexperten och sedan bifogas i systemet.
  • Månadsrapport – rapportering sker löpande månadsvis. Månadsrapport ska vara karriärvägledare tillhanda senast sjunde, avseende föregående månad. Varje månad som kunden är aktuell behöver ni ha en godkänd månadsrapport, oavsett antal dagar.
  • Slutrapport - vid insatsens slut rapporteras slutrapport oavsett insatsens resultat.
  • Eventuell bonusrapport - med bifogat bonusunderlag (anställningsavtal eller studieintyg).
  • Trepartsöverenskommelse – skickas signerad av tre parter till ansvarig karriärvägledare för godkännande tillsammans med genomförandeplanen.

Här finns slutrapport för arbetsmarknadsinsats jobbpeng. (Word-dokument, 63 kB)

Månadsredovisning sfi (PDF-dokument, 152 kB)

Sidan uppdaterades: