Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordnarmöte 13 maj 2016

Ta del av dokumentationen från anordnarmötet i Dieselverkstaden den 13 maj.

Mötet inleddes med att Sverigehälsan gjorde en presentation av frågor som rör bemötande och värderingar när vi möter deltagare/elever/kunder med annan kulturell bakgrund, se bifogad presentation (PowerPoint-presentation, 1,6 MB). Föreläsningen uppskattades och anordnarna bad kommunen återkomma med mer information i denna fråga.

Katarina Fredrika Friberg informerade om Nackas arbete med ”Konsten att bygga stad” och bjöd in jobb- och utbildningsexperternas elever att medverka i arbetet. Kontakta Katarina för mer information.

Staffan Ström informerade om samarbetet mellan Nacka och arbetsförmedlingen i Nacka – Värmdö om DUA (Delegationen för Unga i arbete). Parterna har kommit överens om att samarbete med bland annat insatserna Yrkesintroduktionsanställning och Trainee med komvux, se bifogad presentation (PowerPoint-presentation, 293 kB). I dessa insatser ingår även att en arbetsgivare kan få ekonomiskt anställningsstöd från arbetsförmedlingen för deltagare som ingår i denna satsning. Nacka vill att dessa insatser ska ske i nära samarbete med jobb- och utbildningsexperterna, som kan få flera uppdrag för dessa deltagare

  1. En jobbpeng för att etablera samarbete med en arbetsgivare som vill erbjuda anställning.
  2. En bonus om anställningen pågår sex månader efter avslutad insats.
  3. Olika utbildningsuppdrag, inom ramen för sfi och komvux, beroende på deltagarens behov.

Jobb- och utbildningsexperterna efterlyste mer information om dessa insatser och bad kommunen bjuda in arbetsförmedlingen till nästa fredagsmöte den 3 juni.

Sidan uppdaterades: