Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Möte om betygsrätt

Den 17 maj möttes Nackas utbildningsexperter för att diskutera betygsrätt och uppdraget att utfärda betyg.

Nackas utbildningsexperter möttes den 17 maj i Nacka stadshus för diskussioner om experternas betygsrätt och uppdraget att utfärda betyg, se bifogad presentation. (PDF-dokument, 2,2 MB) Experterna ska utfärda betyg för alla Nackas elever med kursslut efter 2016-06-01. Här bifogas det bildspel som redovisades vid mötet. (PowerPoint-presentation, 231 kB)

Vid mötet informerades även om Skolinspektionens beslut med anledning av tillsynen hos en av Nackas jobb- och utbildningsexperter. Beslutet innebär att en utbildningsexpert som erbjuder kursen samhällskunskap, på gymnasial nivå, som distansundervisning även måste ”se till att alla elever som läser på distans ges möjlighet att visa sina kunskaper även muntligt”.

Nacka ber alla experter som erbjuder distansundervisning att pröva möjligheterna att komplettera distansundervisningen med vissa kursmoment som genomförs med klassrumsundervisning. För att öka kvaliteten i det pedagogiska arbetet är det lämpligt att i första hand se över hur man genomför en bra kunskapsbedömning i språkkurser som avser uttal, hörförståelse och konversation. Samma fråga är relevant för kurser med praktiska moment, bland annat laborationer med mera i naturvetenskapliga kurser som bedrivs med distansundervisning.

Sidan uppdaterades: