Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Individuella studieplaner

Ta del av presentationen från workshopen den 15 juni om individuella studieplaner.

Vid denna workshop deltog 12 jobb- och utbildningsexperter. Vi diskuterade nuläge och önskat läge.

Nuläge:

 • ISP görs vid ansökan i kommunens IT-system. Dokument kan laddas upp i efterhand.
 • ISP görs även hos JUE av SYV eller lärare (beroende på vilken JUE eleven går hos).
 • Gällande mallar så förekommer både Skolverkets mall samt egna mallar hos JUE och huvudman.
 • Sfi har ibland egna mallar som skiljer sig från grundläggande och gymnasiala.
 • ISP:n finns antingen digitalt eller i pappersform. Detta kan begränsa tillgången och leder till olika tillvägagångssätt gällande revidering av ISP.
 • Validering och kartläggning görs i samband med upprättande av ISP.

Önskat läge:

 • En gemensam digital ISP/mall där uppdateringar registreras och är synliga för samtliga parter.
 • Eventuellt en förenklad mall för sfi – möjlighet till översättning?
 • En säker hantering av information gällande elever som är i behov av extra stöd. Vad behöver JUE veta innan kursstart?
 • En enkel mall i ett enkelt IT-system (ex. svarsalternativ istället för fritext). ISP:n ska vara enkel att revidera och använda. ISP:n ska inte innehålla onödig information. Tvingande frågor/svar så att all info kommer in.

Här hittar du presentationen. (PowerPoint-presentation, 1,1 MB)

Sidan uppdaterades: