Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nationella prov

Så här hanteras nationella prov i den kommunala vuxenutbildningen.

I den kommunala vuxenutbildningen ska eleverna genomföra nationella prov i svenska för invandrare (sfi) och på gymnasial nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

I den kommunala vuxenutbildning på grundläggande nivå genomförs inte några nationella prov.

Information om provens innehåll, giltiga provversioner och genomförande finns på Skolverkets sidor om nationella prov.

Beställning av nationella prov

Beställning av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning:

Nationella prov i sfi

Nacka vuxenutbildning beställer de nationella proven i sfi i egenskap av huvudman. Beställning av nationella prov i sfi skickas till vuxenutbildningen@nacka.se

Klicka här för mer information om nationella prov i sfi (Skolverkets webbplats): Nationella prov i svenska för invandrare (sfi) - Skolverket

Nationella prov på gymnasial nivå

Nacka vuxenutbildning beställer de nationella proven på gymnasial nivå i egenskap av huvudman. Beställning av nationella prov på gymnasial nivå skickas till vuxenutbildningen@nacka.se

Information om beställning av nationella prov på gymnasial nivå finns på Skolverkets webb: Beställa och hantera prov i komvux gymnasial - Skolverket

På Skolverkets sida finns även en länk där det framgår vilka prov som går att beställa.

Hämtning av nationella prov

Beställda prov hämtas och kvitteras ut i Nacka stadshus. Hämtas personligen av representant för anordnaren.

Leverans och arkivering av nationella prov

Det åligger anordnaren att årligen lämna in genomförda nationella prov till Kommunarkivet på Nacka kommun.

Nacka kommuns instruktion för leverans av nationella prov finns här. (PDF-dokument, 145 kB)

Generell information om arkivering av nationella prov finns på Skolverkets hemsida.

Resultat av nationella prov

Registrering av resultat för nationella prov görs löpande i Alvis och enligt Nacka vuxenutbildnings auktorisationsvillkor och anvisningar.

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat för ett urval av eleverna samt genomför en lärarenkät. Läs mer på Skolverkets sida.

Sidan uppdaterades: