Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nationella prov i den kommunala vuxenutbildningen

I den kommunala vuxenutbildningen ska eleverna genomföra nationella prov i svenska för invandrare (sfi) och på gymnasial nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

I den kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå genomförs inte några nationella prov.

Information om provens innehåll, giltiga provversioner och genomförande finns på Skolverkets sidor om nationella prov.

Beställning av nationella prov

Beställning av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning görs via utbildningsenheten i Nacka kommun. Beställning skickas till e-postadress vuxenutbildningen@nacka.se.

Hämtning av nationella prov

Beställda prov hämtas och kvitteras ut i Nacka stadshus. Hämtas personligen av representant för anordnaren.

Leverans och arkivering av nationella prov

Generell information om arkivering av nationella prov finns på Skolverkets hemsida.

Nacka kommuns instruktion för arkivering, gallring och leverans av nationella prov finns här.

Resultat av nationella prov

Registrering av resultat för nationella prov görs löpande i Alvis och enligt Nacka vuxenutbildnings auktorisationsvillkor och anvisningar.

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat för ett urval av eleverna samt genomför en lärarenkät. Läs mer på Skolverkets sida.

Sidan uppdaterades: