Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Orienteringskurser

Här finns anvisningar för orienteringskurser.

Orienteringskurser ges enbart i klassrum.

Anvisning för följande orienteringskurser:

 • Studietekniska färdigheter (grundläggande nivå).
 • Digital kompetens (grundläggande nivå).
 • Kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige (grundläggande nivå).
 • Introduktion till studier på grundläggande nivå (grundläggande nivå).
 • Validering (gymnasial nivå).

Orienteringskurser på grundläggande nivå

Nedan följer anvisning för orienteringskurserna Studietekniska färdigheter 100 poäng, Digital kompetens 100 poäng, Kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 100 poäng och Introduktion till studier på grundläggande nivå 100 poäng.

Kursplan

För att få ge orienteringskurser enligt ovan behöver anordnaren skicka in en kursplan till Nacka vuxenutbildning för godkännande.

För kursen Introduktion till studier på grundläggande nivå ska det framgå vilken eller vilka kurser på grundläggande nivå som kursen åsyftar (matematik, svenska, engelska och samhällskunskap).

Godkänd studietakt för orienteringskurserna är 25 procent och 50 procent.

Kurskoder

 • GRNORI21B, Studietekniska färdigheter, 100 poäng.
 • GRNORI21G, Digital kompetens, 100 poäng.
 • GRNORI21H, Kunskaper om arbetsliv och arbets-marknad i Sverige, 100 poäng.
 • GRNORI21C, Introduktion till studier på grundläggande nivå,100 poäng.

Vem får läsa?

Eleven ska vara beviljad och antagen till en kurs i sfi på studieväg 1 eller 2 samt ha ett konstaterat behov av orienteringskurs.

Bedömning av behov av orienteringskurs

Anordnare av orienteringskurser på grundläggande nivå gör en bedömning angående elevens behov av orienteringskurs och beskriver detta kunden Individuell studieplan (ISP). 100 poäng innebär minst 80 timmars undervisning i klassrum. Om eleven behöver en utskriven rapport hjälper anordnaren till med detta.

Efter kursslut

Ingen betygsregistrering ska göras i Alvis eftersom orienteringskurs genererar ett intyg, inte ett betyg.​

Anordnaren utfärdar betygskatalog tillhörande intyget till Nacka vuxenutbildning i enlighet med gällande föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning.

Anordnare utfärdar intyg till eleven. Kopia skickas till Nacka vuxenutbildning​ i enlighet med gällande föreskrifter om utformning av intyg i kommunal vuxenutbildning.

Ersättning för grundläggande orienteringskurs

Den löpande ersättningen sker i enlighet med regelverket för grundläggande kurser. Då inga betyg sätts på orienteringskurser skiljer sig rutinen för den kvarstående utbetalningen om 35 procent. Denna summa betalas ut i slutfrysningen en gång per halvår. Om en orienteringskurs går över två terminer kommer de resterande 35 procenten att betalas ut i slutfrysningen för termin 2.

Orienteringskurs på gymnasial nivå

Nedan följer anvisning för orienteringskursen Validering. Mer information kring rutinerna om Validering och orienteringskurs finns i Nacka handbok i Alvis.

Kurskod

 • KGYORI11D-KD, Validering, 100 poäng.

Vem får läsa?

Enligt skollagen (2010:800) kan en elev i kommunal vuxenutbildning få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Validering innefattar en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Bedömning av behov av orienteringskurs

Anordnare av orienteringskurs på gymnasial nivå gör en bedömning angående elevens behov av orienteringskurs. 100 poäng innebär minst 80 timmars undervisning i klassrum. Anordnaren får endast kursplacera eleven på orienteringskursen efter att detta kommunicerats med ett godkännande från Nacka vuxenutbildning via vuxenutbildningen@nacka.se

Efter kursslut

Ingen betygsregistrering ska göras i Alvis​ eftersom orienteringskurs genererar ett intyg, inte ett betyg. Anordnaren utfärdar betygskatalog tillhörande intyget till Nacka vuxenutbildning i enlighet med gällande föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning.

Anordnare utfärdar intyg till eleven. Kopia skickas till Nacka vuxenutbildning​ i enlighet med gällande föreskrifter om utformning av intyg i kommunal vuxenutbildning.

Ersättning för gymnasial orienteringskurs

Den löpande ersättningen sker i enlighet med regelverket för gymnasiala kurser. Då inga betyg sätts på orienteringskurser skiljer sig rutinen för den kvarstående utbetalningen om 35 procent. Denna summa betalas ut i slutfrysningen en gång per halvår. Om en orienteringskurs går över två terminer kommer de resterande 35 procenten att betalas ut i slutfrysningen för termin 2.

Sidan uppdaterades: