Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Sjösala dagverksamhet erbjuder vi social samvaro och meningsfulla aktiviteter för dig som bor i det egna hemmet och har en demenssjukdom. Vi finns i samma byggnad som Nacka seniorcenter Sjötäppan och har öppet vardagar kl 9.00-14.30. I dagsläget kan vi ta emot upp till 14 deltagare varje dag.

Psykisk hälsa och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra

Vårt mål är att höja din livskvalitet, ge trygghet och sprida glädje. För att uppnå det tar vi del av din levnadsberättelse och arbetar så att alla blir sedda och respekterade. Verksamheten bygger på struktur och fasta teman, men anpassas till kundernas dagsform. Genom att umgås och diskutera, läsa tidningen eller prata om bilder stärks och skapas vänskapsrelationer. Samverkan sker med det särskilda boendets kunder. Vi är Stjärncertifierade enligt Svenskt demenscentrum, vilket innebär att medarbetarna har utökade kunskaper om demenssjukdomar och bemötande vid demens.

Aktiviteter

Både social samvaro och olika former av aktiviteter är viktiga. Vi erbjuder ett avbrott i vardagslunken och en möjlighet att mötas under trivsamma och hälsosamma former. Förhoppningen är att aktiviteterna bidrar till att skärpa sinnet, skapa nya upplevelser och får dig att känna glädje och välmående. Vi finns alltid till hands för att stötta, uppmuntra och stimulera där det behövs. Vi använder vardagen för att engagera, skapa delaktighet och tillfredställelse genom att hjälpas åt med saker som att duka, servera kaffe och hämta posten.

Fysisk hälsa

Hos oss kan du delta i fysiska aktiviteter för att bibehålla funktionsförmågan för att klara vardagen. Det kan vara Qigong, hälsoslinga, sittgympa eller balansträning. Varje dag erbjuds utomhusaktiviteter anpassade efter säsong och minst tre gånger i veckan planerade aktiviteter utomhus, som promenad, gymnastik, boule eller trädgårdsarbete. Du har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut, som bedömer och föreslår åtgärder utifrån dina behov av förebyggande och rehabiliterande insatser och aktiviteter.

Mat och måltider

Måltiden är en social aktivitet som vi hoppas att kunderna upplever som en positiv, lugn och trivsam stund. Vårt kök lagar god och näringsrik mat från grunden och matsedeln utformas efter kundernas önskemål och behov. Att äta hemlagad näringsrik mat i gemenskap med andra förebygger undernäring. Medarbetarna äter tillsammans med kunderna för att kunna ge vägledning och individuellt stöd. När vi dukar tar vi hänsyn till färger och kontraster och framhäver det viktiga och dämpar det oviktiga så att själva maten framhävs. Vi skapar lugn och ro genom att undvika störande ljud.

För att delta i dagverksamhet behövs ett biståndsbeslut. Om du är intresserad och vill veta mer vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor direkt till Sjösalas personal kan du ringa oss på telefon 08-718 84 22. Eller titta in på en kopp kaffe så berättar vi mer!

Sidan uppdaterades: