Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tryggt och Säkert Särskilt boende

På Seniorcenter Sofiero arbetar vi med trygg och säkerhetsarbete och är sedan oktober 2012 certifierade som ett tryggt och säkert särskilt boende enligt WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion, Safe Elderly!

Bakgrund

Ett av Nackas övergripande politiska mål är att vara en trygg och säker kommun. År 2000 blev Nacka certifierad som en trygg och säker kommun enligt internationell standard (av WHO och Folkhälsoinstitutet). Ett prioriterat område för kommunen idag är att arbeta för äldres ökade trygghet och säkerhet.

Som en del i det arbetet finns certifieringen ”Tryggt och Säkert Särskilt boende”. För att bli certifierad krävs att vi arbetar trygghetsskapande och skadeförebyggande på ett systematiskt sätt och utifrån de åtta Safe Elderly-indikatorerna.

Syfte

Syftet med certifieringen är att öka tryggheten och säkerheten för äldre genom att minska antalet skador och att lära av inträffade olycksfall så att dessa kan undvikas i framtiden.

Ett ständigt pågående förbättringsarbete

Trygg- och säkerhetsarbetet började som ett projekt hösten 2010 men har under arbetets tid övergått till ett varaktigt arbete och en del av verksamheten. Arbetet är ett ständigt pågående förbättringsarbete där det finns en början men inget slut.

Mål

 • Att vi på Seniorcenter Sofiero arbetar systematiskt och förebyggande för att öka säkerhet och trygghet och minska antalet olyckor, våld och självtillfogade skador hos kund oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Delmål

 • Att Seniorcenter Sofiero blir certifierat som ett Tryggt och Säkert Särskilt Boende enligt de åtta Safe Elderly indikatorerna, WHO Safe Community. (Detta är ett mätbart "kvitto" på att vi arbetar systematiskt med trygg och säkerhetsarbetet)
 • Att minska antalet fall med 30 % från 2011 till 2012.
 • Att en gång per år, via enkät, mäta hur trygga och säkra kunderna känner sig på Seniorcenter Sofiero. Resultatet från undersökningen ligger till grund för en handlingsplan.
 • Att öka förståelsen kring avvikelserapportering hos all personal på Seniorcenter Sofiero.
 • Att alla kunder är riskbedömda enligt Senior alert den 31 december 2012.
 • Att alla kunder blir riskbedömda enligt Senior alert senast 14 dagar efter inflytt och sedan vid förändringar men minst 1 gång per år.
 • Att samtliga riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar (utifrån Senior alert) registreras i Senior alert då kund samtycker.
 • Att genomföra olika team-utbildningar kring förbättringsarbete.

Delaktighet

Du som kund eller närstående på äldreboendet inbjuds till delaktighet genom Borådet samt informationskvällar. Varje år genomförs intervjuer med samtliga kunder för att ta reda på vad trygghet innebär för just dem. Här kan du läsa sammanställningen av den senaste kundintervjun. En fokusgrupp för närstående med frågeställningen "Vad är det allra viktigaste för att Seniorcenter Sofiero ska kännas som ett tryggt äldreboende" har också genomförts. Klicka här för att läsa rapporten.

Vill du som närstående eller kund lämna synpunkter är du välkommen att prata med oss på plats eller använda denna länk.

Rapport, Vägen till certifiering

Vill du läsa mer om hur arbetet började och vägen till certifieringen finns en rapport att läsa här.

Sidan uppdaterades: