Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Utvecklingsarbete på Seniorcenter Sofiero

• Tryggt och Säkert Särskilt boende

På Seniorcenter Sofiero arbetar vi med trygg och säkerhetsarbete där syftet är att öka tryggheten och säkerheten för äldre genom att minska antalet skador och att lära av inträffade olycksfall så att dessa kan undvikas i framtiden. Du kan läsa mer om detta om du klickar på "Tryggt och Säkert Särskilt boende" i menyn här till vänster.

• Taktil Massage

En av verksamhetens undersköterskor, Anna, har gått i utbildning i Taktil Massage. Den taktila massagen ges anpassat efter varje individ med respekt, omtanke och lyhördhet. Syftet kan vara bland annat avslappning, lindring och välbefinnande.

• Palliativ vård

Alla medarbetare har utbildats i Palliativ vård. Projektet finansierades av regeringen i samarbete med FOU Norr.
ASIH i Nacka med Dr Inger Fridegren i spetsen ansvarade för utbildningen. Inger Fridegren är en av ett 20-tal diplomerade palliativläkare i Sverige.
Som ett nästa steg i detta har verksamheten startat upp Reflekterande samtal för personalen till syfte att ständigt förbättra den palliativa vården.

• Reminiscens

Lena och Marie har utbildning i metoden Reminiscens.
Syftet att pedagogiskt arbeta med reminiscens inom demensvården är att öka självförtroendet och självkänslan samt att återskapa minnen hos individen. Metoden innebär att återberätta minnen från gamla tider i en tillåtande atmosfär.

• Lösningsinriktad samtalsmetodik

Hela personalgruppen har utbildats i modellen Lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. Syftet med utbildningen är att öka insikten om kommunikationens betydelse i alla möten med människor.

• Flexibel Arbetstidsmodell

Under hösten 2010 infördes en flexibel arbetstidsmodell. Syftet med detta är att kunna på ett flexibelt sätt bemanna utifrån kundbehov. På detta sätt kan vi även erbjuda personalen höjd sysselsättningsgrad och större påverkansmöjlighet över sin arbetstid vilket vi tror gör oss till en än mer attraktiv arbetsgivare.

• Aktivitetsgruppen

För att erbjuda våra kunder ett varierande utbud av trevliga aktiviteter så anordnar aktivitetsgruppen pubaftnar, musikunderhållning, bio, julmarknad och utflykter med mera. Gruppen träffas var tredje vecka och kunder och närstående är välkomna att delta. Mötestider anslås på aktivitetsschemat.

• Kvalitetsråd

Var 5:e vecka har vi Kvalitetsråd. Syftet med Kvalitetsrådet är att skapa delaktighet och ta tillvara synpunkter och idéer från våra kunder och deras närstående på äldreboendet. Mötet leds av enhetschef Monica Marchesi.

• Volontärarbete

Ett givande samarbete med volontärer från Röda Korset gör att vi kan få hjälp av dem vid exempelvis större evenemang och på så sätt få några extra händer. Vi har också volontärer som regelbundet går promenader med kunder som så önskar. Här kan du läsa en artikel skriven av volontär Micaela om hur hon upplever sitt volontärarbete.

Sidan uppdaterades: