Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bästa tänkbara boendestöd

Hösten 2021 skickade Socialpsykiatrin ut en enkät med frågor om vad ni tyckte om att ha boendestöd från oss. Här får du veta vilka svar vi fick. Vill vill veta mer om hur vi kan bli bättre.

Kundundersökning boendestöd 2021 (PDF-dokument, 297 kB)

Det visade sig att de allra flesta tyckte att stödet fungerar bra, till och med väldigt bra. Det är vi såklart otroligt glada över. Men vi vill bli bättre. Vi vill veta HUR just du tycker att vi ska göra för att vara det bästa stödet för dig.

Att ha boendestöd innebär att släppa en utomstående in på livet i vardagen. Då är det viktigt att känna sig trygg med sin stödperson. För att stödet ska fungera bra krävs det att var och en har inflytande och medskapande av vad ni ska jobba med vid träffarna.

Vi som jobbar ska visa respekt för din integritet, ha ett fint bemötande och gå att nå inom rimlig tid. Du ska bli meddelad när din ordinarie stödperson ersätts med vikarie.

Din boendestödjare ska ha stora lyhörda öron och vara nyfiken och intresserad av vad du tycker och tänker om stödet; Funkar det här? Är det hjälpsamt? Hur kan vi annars göra annorlunda tillsammans?

Alltför många av er som svarat på enkäten vet inte vart en vänder sig för att lämna synpunkter eller klagomål. Det ska vi ändra på. Alla ska veta.

Alla älskar inte att fylla i formulär. Bara en tredjedel svarade på enkäten. Det betyder att vi inte har en aning om vad ni andra tycker. Har du nåt förslag på hur vi kan få in fler svar?

Din boendestödjare kommer att ge dig information vart du vänder dig för att lämna synpunkter och klagomål. Du kommer också att få några frågor om HUR vi kan bli bättre på det ena och andra.

Tack för du tagit dig tid att läsa detta. Vi önskar verkligen att du kan ge oss tips och råd för att ditt stöd ska bli bästa tänkbara.

Hälsar vi i Nacka kommuns Socialpsykiatri!

Sidan uppdaterades: