Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
ÄLTA rektorsområde

Har du synpunkter eller klagomål?

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten!
 1. Vänd dig först till skolan eller förskolan

  Om du eller ditt barn upplever problem med skolan eller förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där.

  Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal.

  I andra hand bör du vända dig till rektorn.

 2. Sedan till huvudmannen

  Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen och rektor kan du skriva ned dina synpunkter och skicka in dem till Välfärd skola, Nacka kommun via e-post.

  Du kan också ringa eller skicka brev.

  Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.

  Epost: klagomalvalfardskola@nacka.se

  Post: Välfärd skola Nacka kommun, 138 81 NACKA

  Telefon: 08-718 80 00

  Vad händer sen?

  När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare inom Välfärd skola utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar.

  Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

 3. Om du ändå inte är nöjd

  För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor exempelvis Skolinspektionen:

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden t.ex anmälningar p.g.a kränkningar och brist på stöd i undervisningen.'

Sidan uppdaterades: