Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgift enligt maxtaxans regler

För att du ska få en korrekt faktura ska du registrera din bruttoinkomst i Nacka24. Sedan hösten 2017 är det obligatoriskt att ange inkomst när en vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om plats.

I Nacka kunde föräldrar tidigare ansöka om nedsatt avgift via en blankett. Denna rutin är borttagen och i stället ska du registrera hushållets totala inkomst i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.

Maxtaxans regler

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket. Inkomsttaket för 2020 är 49 280 per månad före skatt. Maxbeloppen för förskola och fritidshem hittar du här.

Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

  • lägre än 49 280 kronor baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
  • högre än 49 280 kronor betalar du det högsta beloppet.

Inkomstanmälan

För att din faktura ska bli rätt ska du registrera hushållets totala bruttoinkomst i e-tjänsten Nacka24. Det är viktigt att du kommer ihåg att gå in och ändra din inkomstuppgift i e-tjänsten om du får förändrad inkomst.

Med bruttoinkomst menas all skattepliktig inkomst före skatt såsom lön, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag m.m. Egna företagare ska ange den beräknade bruttoinkomsten. Observera att du inte ska ange studiestöd från CSN som inkomst eftersom studiestöd inte är beskattningsbart.

Om du inte vill uppge din inkomst kan du i e-tjänsten ange att du accepterar att betala maxbeloppet. Observera att vårdnadshavarna som accepterar att betala maxbeloppet inte omfattas av rättning via avgiftskontrollen.

Sidan uppdaterades: