Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Björknäs anpassade gymnasieskola

  • VÄLKOMMEN TILL BJÖRKNÄS ANPASSADE GYMNASIESKOLA!

    Vi erbjuder individuella program till dig som tidigare läst grundsärskolans ämnesområden

Om oss

Björknäs anpassade gymnasieskola erbjuder individuella program till dig som tidigare läst den anpassade grundskolans ämnesområden. Skolan har idag plats för 10 elever och är belägen i Björknäs Centrum med tillgänglighetsanpassade lokaler. Vi utgår från den anpassade gymnasieskolans läroplan och sätter stort fokus på motorik, samspel och kommunikation.

Eleverna hos oss läser ämnesområden där utbildning sker både individuellt och i grupp. Lärande genom samspel innebär för oss att ta tillvara på elevernas olika kompetenser för att ge eleverna inflytande och delaktighet i den dagliga undervisningen. Vi har hög personaltäthet där elevassistenter utgör en grund för att varje individ ska kunna delta på likvärdiga villkor.

Personalen har bred kompetens inom AKK och digitalisering.