Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inskolning

Inför inskolningen skickas ett mail till vårdnadshavare om datum för inskolning och lite info om hur vi gör på förskolan.

Inskolning


På Björknäs förskola arbetar vi med heldagsinskolning. Våra inskolningar startar alltid på en tisdag. Den första dagen är en kort dag då vi tittar på lokalerna, träffar pedagoger och barn. Den här dagen är vi inne på avdelningen där ansvarig pedagog och några barn är med. Följande dagar är vårdnadshavaren med på förskolan tillsammans med sitt barn och lär känna vår miljö, övriga barn och pedagoger. Det är vårdnadshavaren som, tillsammans med pedagogerna, introducerar sitt barn till förskolan. Vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn i alla dagens olika situationer och finns med i aktiviteter, närvarar och stöttar vid måltider, toalettbesök m.m.

Pedagogerna kommer att fokusera på att skapa en relation till barnet och därför är det viktigt att vårdnadshavarna är så positiva som möjligt och pratar om förskolan både innan, under och efter inskolningen. Tiderna för de första dagarna brukar vara.

Dag 1: 9.00 - 10.30

Dag 2: 9.00 - 15.00

Dag 3: 9.00 - 15.00

Efter de tre första dagarna fortsätter inskolningen och nu utgår vi efter varje enskilt barn, en del barn behöver mer tid än andra och tillsammans gör pedagog och vårdnadshavare en plan för när vårdnadshavaren lämnar en kort stund och första “vinkningen” sker. När barnet känner sig trygg på avdelningen så lämnar vårdnadshavaren längre och längre tid men vi vill att de finns tillgängliga och kan komma med kort varsel under de två första veckorna. Inskolningen sker alltid utifrån varje barns behov.

Efter ca två veckor har vi ett uppföljningssamtal där vi stämmer av hur inskolningen varit.

Sidan uppdaterades: