Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Boo Gårds förskola

Vad

När är händelsen?

Innehåll

Vänliga veckan

v. 7

Syfte: Uppmärksamma empati och kamratskap

Hur: Fokus på “Jag till Vi”. Byta avdelningar och vidga den sociala kretsen. Uppmärksamma varje barn genom intervjuer - vad är du bra på? Lyfta barnkonventionen.

Hälsovecka

v. 10

Syfte: Vi lyfter hälsans effekter för vårt lärande

Hur: Vi fokuserar på rörelse i de aktuella projektarbeten vi arbetar med på respektive avdelning. Vi fokuserar på nyttig lunch och mellanmål.

Earth hour

29 mars

Syfte: Uppmärksamma hur livet vore utan el. Vi uppmärksammar vikten av att spara jordens resurser och gör barnen omvärldsmedvetna.

Hur: Vi serverar kall mat, ingen elektricitet och inga lampor. Barnen får uppleva med hela kroppen hur livet kan/kunde vara förr.

Vårfest (påsk)

v. 15

Syfte: Svensk tradition. Fira in våren. Ge barnen insikt i var maten kommer från - från frö till planta. Vikten av att ta hand om och vårda vår miljö.

Hur: Gårdsstädning och plantering. Påskharen kommer med våren ev. teater. En veckoaktivitet som avslutas med en vårlunch. Vi köper in lökar, frön, jord och trädgårdsmaterial. Vi gör tydliga skyltar för det vi sår i våra pallkragar på alla avdelningar.

Miljövecka

v. 18

Syfte: Värna om vår miljö med fokus på läroplanen för förskolan.

Hur: Fokus på hållbar utveckling. Arbeta från det lilla hemma till det stora i världen

Arbeta med återvinning av material, plocka skräp och skapa nytt. Lära oss om allemansrätten. Vi tar hand om gården inför vernissagen.

Förskolans dag

20 maj

Syfte: Uppmärksamma förskolans vikt för barns utveckling och lärande. Våga visa – våga dela vårt arbete till kollegor och vårdnadshavare.

Hur: Vernissage. Låta barnen visa på sitt lärande och sin utveckling från det gångna året för vårdnadshavare och andra pedagoger.

Sommarlunch (midsommar)

 23 juni

Syfte: Fira in sommaren, prata om årstiden sommar och ha avslutning för femåringarna som börjar skolan.

Hur: Tillverka flaggor och pynta matsalen för sommarlunchen.

Veckan efter midsommar pratar vi om vad midsommar är och dess historia på respektive avdelning.

Lilla Boo Gårdsloppet

16/8

Syfte:

Vi i förskolan har en unik möjlighet att inspirera och utveckla barns glädje för rörelse och fysiska aktiviteter. Vår utbildning ska ge barnen den möjligheten att upptäcka och uppleva den rörelseglädjen och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi vill ge barnen möjligheten att utforska och utveckla sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga genom att erbjuda dem glädjen och samhörigheten att delta i ett motionslopp som syftar till att få en röd tråd genom hela utbildningen vid Boo Gårds förskola och skola.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin/sitt

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • kulturella intresse för det lokala kulturlivet,
  • förmåga att vistas i stora folkmassor,
  • förmåga att upptäcka och erövra gården och den närmsta omgivningen.

Hur:

Vi värmer upp tillsammans på gården för att sedan gå eller springa en bana runt förskolans gård och den närmsta omgivningen. Sträckan springs beroende på ålder och förmåga. Väl i mål bjuds det på medalj, diplom och ett hälsosamt mellanmål.

Höstvecka

v. 45

Syfte:

Terminen startas alltid upp med ett gediget arbete med ”JAG till VI” för att arbeta ihop barngrupperna. Men när september/oktober kommer vill vi få ihop gemenskapen på hela förskolan och detta är en gemensam tradition för att fira in hösten med dess färger, smaker och dofter. Det är ett tillfälle att träffas och väcka lusten till lärandet men även att värna om vår omgivning, vi städar undan och gör gårdarna redo för vintern. Vi lyfter vikten av att synas i vårt samhälle när mörkret lägger sig.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin

· nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

· fantasi och föreställningsförmåga,

· förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur,

· förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Hur:

Vi erbjuder en teater där Gumman höst kommer med skörden vi fått från äpplen, morötter och potatis. Vi planterar ut vårlökar och förbereder för vinter-sådden. I köket servers det en höstlunch av säsongens råvaror. Vi bygger upp en reflexstig i skogen där vi med ficklampor undersöker och upptäcker

Barnboksvecka

v. 46

Syfte:

Väcka lusten att läsa och upptäcka sagans magiska värld.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin/sitt

· nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

· fantasi och föreställningsförmåga

· förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

· intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Hur:

Vi erbjuder sagoberättande i olika estetiska former och tar in teatrar som kopplas ihop med aktuellt temaarbete på förskolan. Vi skapar egna sagor och introducerar sagor från Nu och Förr. Vi fokuserar lite extra på boksamtalen för att stimulera barnens tänkande, lyssnande och reflekterande kring innehållet i våra sagor.

Föräldrapyssel

8/12

Syfte:

Genom att bjuda in vårdnadshavarna in i vår verksamhet får de med ledning av oss pedagoger se, uppleva och utforska olika skapande aktiviteter i förskolan. Detta tillsammans med sina barn som får visa upp sin förskola och släppa in sina vårdnadshavare in i deras vardag.

Mål:

· Utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen där vårdnadshavarna känner sig delaktiga och får en insyn i förskolans mål och utformning.

Hur:

Varje avdelning erbjuder en skapande aktivitet som är kopplad till julen. Mellan 17:00-18:30 får barnen tillsammans med sina vårdnadshavare gå runt fritt mellan avdelningarna och ta del av aktiverna. I matsalen ordnas en cafeteria för fika och mingel.

Luciafirande

13/12

Syfte:

Föra in och sprida ljuset när det är som mörkast, ge djuren mat och värna om varandra.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin

· förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

· förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

· förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

· kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Hur:

Vi skapar lyktor och hänger upp dem ute på våra gårdar samt lägger ut mat till fåglarna och djuren i skogen. 5-åringarna bjuder in till Lucia-sång, alla får klä ut sig i Lucias anda om så önskas. Vi bjuds på julmat och sjunger och dansar in julen med traditionella visor.

Sidan uppdaterades: