Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss


Boo Gårds förskola är en av tre förskolor som tillhör Södra Boo rektorsområde. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde i Boo med närhet till hav och skog.

I och med att vi ligger i anslutning till natur med skog, vatten och ängsmark ser vi vår fantastiska omgivning som ett stort komplement till vår förskola och utnyttjar gärna detta i undervisningen. Även den stora förskolegården som är indelad i tre mindre gårdar används dagligen för utomhusundervisning.

Vi har åtta avdelningar uppdelade i fyra arbetslag. Ett arbetslag som innehar två avdelningar med 1-3 åringar, ett arbetslag med två avdelningar med 2-5 åringar och ett storarbetslag med två avdelningar med 4-6 åringar.

Varje termin startar vi upp med temat ”Jag till Vi” där vi lär känna varandra och bygger trygghet, struktur och rutiner. Barnen får möjlighet att öva på att våga uttrycka tankar och känslor, att få känna tillit till sin egen förmåga och känna att ”jag kan!”.

Pedagogerna utgår från barnens intressen och arbetar i mindre gruppkonstellationer där leken och språket har stort utrymme i projekten med barnen. Med språket i fokus tillägnar vi mycket tid till att läsa och innehar alltid ett språkutvecklande förhållningssätt. Vi högläser inte för barnen utan med barnen. All undervisning planeras, genomförs och utvärderas med läroplanen för förskolan, Lpfö18, samt barnkonventionen som grund.

Detta läsår har vi extra fokus på att inspirera och ta tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära genom social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Med en alldeles egen musikpedagog får barnen varje vecka musik- och rörelseundervisning med utgångspunkt från vad grupperna arbetar med just då.

Sidan uppdaterades: