Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Duvnäs skola

Individanpassad undervisning

På Duvnäs skola är individanpassad undervisning en självklarhet. Vi ser och utmanar alla elever och ger extra stimulans för att de ska ta ytterligare kliv i sitt lärande. Detta gör vi med hjälp av ett kompetent team med pedagoger, specialpedagoger och fritidspersonal. 

Tillsammans med detta team av specialpedagoger utvärderas elevernas studienivå varje termin/år och tillsammans med lärarna utvecklas därefter en studieplan för och med eleven. Alla elever på mellanstadiet har möjlighet att delta i en lärarledd studieverkstad. På så sätt ser vi till att ingen halkar efter och stöttar upp i de ämnen där eleven kan behöva lite extra hjälp.

Höga krav och förväntansbild

Vi har höga förväntningar på eleverna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling. Vi arbetar på olika sätt för att tillgodose alla elevers möjlighet till maximal progression i en miljö där det är värdefullt och roligt att lära.

Allt vårt arbete utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lennart Grosin, forskare vid Stockholms universitet, som har följt många framgångsrika skolor tar bla upp dessa avgörande faktorer:

  • höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras resultat.
  • tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan.
  • positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och ömsesidigt förtroende. 
  • lärare som förebilder och auktoriteter.
  • samarbete med föräldrar rörande den enskilde eleven

Sidan uppdaterades: