Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

På mellanstadiet arbetar vi tillsammans i arbetslag uppdelat i årskursteam. Övergången till mellanstadiet är noga planerad för att eleverna ska känna sig trygga bli utmanade på rätt nivå och att alla i gruppen ska lära känna varandra. Pedagogerna på mellanstadiet är ämneslärare och mentorer vilket gör att eleverna träffar kunniga och intresserade pedagoger under hela dagen. Det här leder till en god kontroll över elevernas kunskapsinhämtning och trygghet. Det gör också att vi varje dag utnyttjar en av de största framgångsfaktorerna för elevernas kunskapsinhämtning, nämligen kollegialt nära samarbete mellan lärare. Vilket innebär att pedagogerna har en pågående professionell diskussion om hur eleverna lär sig och utmanas, det gör att vi kan hålla en gemensam linje men dra nytta av de individuella skillnader som gör oss starkare.

Trygghet och tillit

Alla elever som går på Duvnäs skola har möjlighet att fortsätta upp till åk 6 på vårt mellanstadium. Det blir en smidig och trygg övergång då pedagoger och elevhälsoteam känner varandra väl och har ett utarbetat arbetssätt för att ta emot gruppen av elever från Duvnäs skola och nya sökanden från andra skolor.

Samhällsorienterat lärande

När eleverna går på mellanstadiet är det viktigt att väcka förståelse, nyfikenhet och intresse för hur närsamhället och omvärlden ser ut och fungerar. Eleverna arbetar nu mer på djupet inom olika ämnen och utforskar sammanhang och historia.

Språkutveckling- Läsa, skriva, tala och lyssna

Under mellanstadiet fortsätter det gedigna arbetet med svenska och engelska där eleverna får arbeta med olika typer av texter, hur de ska kommunicera för att nå fram till sina lyssnare och lyssna för att kunna samtala. Språkutveckling är viktig för att man ska kunna ta till sig lärandet i alla ämnen och göra sig förstådd i olika sammanhang. Från åk 6 får alla elever läsa ytterligare ett språk då tar ämnet Moderna språk plats på schemat.

Matematik och naturvetenskap

På mellanstadiet fördjupas matematikundervisningen och utvecklas för att bli ännu mer problembaserad och förberedande för högre studier.

Vi använder NTA-lådor med nya spännande experiment inom både naturvetenskap och teknik. 

Våra praktiskestetiska ämnen

Vi har fullt utrustade salar för trä- och metall samt textilslöjd, musik och idrottshall. Våra utbildade lärare arbetar dels med sina ämnen, dels som mentorer. De har en helhetssyn som bidrar till tryggheten och samhörigheten på skolan.

Sidan uppdaterades: