Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Ektorps anpassade grundskola vänder sig till elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning i behov av en anpassad skolmiljö.

Ektorp anpassade grundskola 1-9 startar i liten skala i januari 2024 i tillfälliga lokaler i Röda huset vid Skuru skola. Hösten 2025 kommer verksamheten att flytta in i Ektorps nya skola som är under byggnation. När skolan flyttar in i Ektorps nya skola kommer den anpassade skolan att ha cirka 20 platser.

Skolans elever äter lunch i Skuru skolas lunchrestaurang. Rastverksamheten sker på skolgården tillsammans med övriga elever på Skuru skola och de båda skolorna firar traditioner och högtider tillsammans. Skuru skola är en Trivelskola vilket innebär att elever som är utsedda trivselledare arbetar för ökad aktivitet på rasterna och inkludering. Läs mer om Trivselskola här.

Fritidsverksamhet

Skolan erbjuder fritidshemsverksamhet för elever i årskus 1–6. Från årskurs 4 behöver vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplacering eller förlängd fritidshemsplacering. Eleven erbjuds därefter fritidsverksamhet utifrån elevens och/eller vårdnadshavarnas behov och enligt skollagens bestämmelse.

Elevhälsa

Skolan har en förstärkt elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Vi har tillgång till kurator, specialpedagog/speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska.

Vem får gå i anpassad grundskola?

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter att en noggrann utredning har gjorts.
Läs mer om anpassad grundskola, rätt till anpassad grundskola, skolskjuts med mera här.

Sidan uppdaterades: