Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På den här sidan hittar du en kortfattad information om anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Du är välkommen att kontakta utbildningsenheten för mer information.

Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79


Allmän information om anpassad skola

Rätt till anpassad skola

Det är viktigt att gå noggrant till väga för att besluta om en elev ska få gå i anpassad skola eller inte. En utredning består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Ett medgivande eller ansökan från vårdnadshavarna behövs också. I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om en elev har rätt till anpassad skola eller inte. Läs mer om mottagande i anpassad skola i menyn nedan.

Även om en elev gått i anpassad grundskola ska ett nytt beslut fattas inför övergången till anpassad gymnasieskola. Beslut ska även fattas om eleven inte kan gå på ett nationellt program utan ska gå på ett individuellt program.

Mottagande i anpassad skola

Frågan om en elev kan gå i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan både väckas av elevens vårdnadshavare och personal i grundskola.

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter det att en noggrann utredning har gjorts.

Utredningen ska ge svar på om eleven tillhör målgruppen för den anpassade skolan. Att tillhöra målgruppen innebär att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och att eleven inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

En utredning består av fyra fristående bedömningar:

 • en pedagogisk,
 • en psykologisk,
 • en medicinsk och
 • en social bedömning.

Det är viktigt att alla delarna finns med för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Att starta en utredning måste ske i samförstånd med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är, förutom eleven själv, en mycket viktig kunskapskälla i utredningen.

Du kan läsa mer om anpassad skola i en broschyr som Skolverket tagit fram. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.
Länk till broschyren Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Skolskjuts för elever i anpassad skola

Elever som är mottagna i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola har möjlighet att ansöka om skolskjuts med taxi.

Här kan du läsa mer om regelverk samt hur du gör ansökan

Särskolan blev anpassad skola den 2 juli 2023

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

I samband med lagändringen bytte grundsärskolan och gymnasiesärskolan namn till anpassade grundskolan respektive anpassade gymnasieskolan.

Uttrycket utvecklingsstörning har ersatts med intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola har tagits bort.


Anpassad grundskola

I anpassade grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kriterier, kan gå i anpassade grundskolan. Anpassade grundskolan har årskurserna 1–9.

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Det kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan. En elev som är mottagen i anpassad skola kan ha sin placering som integrerad elev på sin hemskola eller gå i en grupp för elever mottagna i anpassad skola.

Skolstart för elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola

Alla barn har skolplikt från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Nedan beskrivs de olika möjligheterna som finns gällande skolstart för elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

 • Eleven stannar ett extra år på förskolan eller i pedagogisk omsorg.
  Beslut om uppskov av skolstart ska i detta fall vara fattat av utbildningsenheten.
 • Eleven börjar i en förskoleklass som är kopplad till grundskola.
 • Eleven börjar årskurs 1 i anpassad grundskola ett år tidigare.
  Beslut om tidigare skolstart och mottagande till anpassad grundskola ska i detta fall vara fattat av utbildningsenheten.

Anpassade grundskolor i Nacka


Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program men även individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Den anpassade gymnasieskolan inriktar sig på

 • att ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
 • att samarbetet mellan anpassade gymnasieskolan och arbetslivet ska stärkas
 • att det ska finnas en stor flexibilitet för eleven.

Länk till Skolverkets webbsida där kan du läsa mer om anpassade gymnasieskolan.

Anpassad gymnasieskola: Program och skolor i Nacka

Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program samt individuella program. De individuella programmen vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.

Information om vad som finns att välja på i Stockholms län hittar du på Gymnasieantagningens hemsida.

Gå till webbsidan för Gymnasieantagningen STORSTHLM


I Nacka kommun finns för närvarande ett nationellt program och individuellt program, se tabellen nedan.


Skola

Program
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar.
Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar
Nacka gymnasium
 • Programmet för administration, handel och varuhantering (nationellt program)
 • Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar

Bra att känna till inför val av anpassad gymnasieskola

Viktiga datum

 • Användarinformation och lösenord skickas till elevens folkbokföringsadress i januari.
 • Gymnasieantagningen sida (Indra) öppnar för ansökan den 15 januari 2024.
 • Sidan för ansökan stänger den 15 februari klockan 23:59.
  Viktigt att göra val innan sidan stänger!
 • Sidan för omval och preliminärt antagningsresultat visas på Indras hemsida den 16 april, med vissa undantag för anpassad gymnasieskola.
  Sista dagen för omval är 15 maj, sidan stänger 23:59.
 • Antagningsbesked meddelas den 2 juli.
  De anpassade gymnasieskolorna kan i vissa fall meddela tidigare om eleven har blivit antagen eller inte.

Övrig information

För information om ”Öppet hus” besök respektive skolas hemsida, kontakta yrkes-och studievägledare på din skola eller sök på www.gymnasieguiden.se

Det är bra att söka minst tre skolor, med tanke på att det kan vara många sökande och att det inte är en garanti att man får sitt förstahandsval.

Viktigt att, i den mån det går, att eleven gör praktik på en flera skolor. Rekommenderas även att elev och vårdnadshavare går på ”Öppet Hus”.
Mer information om gymnasievalet ges av studie- och yrkesvägledare på din skola.

Tips på bra webbsidor inför gymnasievalet

Sidan uppdaterades: