Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Ektorps skola utvecklar lärandet med siktet mot framtiden. Vi vill dagligen väcka elevernas nyfikenhet till ny kunskap. Vi tror att motiverade elever lär mer och blir framgångsrika.

Ektorps skola ligger i vackra Skogalund med närhet till friluftsområdet Nyckelviken. Vi är en relativt liten F-6 skola med ca 270 elever, vår skola genomsyras av en härlig gemenskap och värme. Erfarna lärare och pedagoger ger eleverna en harmonisk och inspirerande lärmiljö som bygger elevernas självkänsla.

VI har inriktningen språk och kommunikation med fokus på engelska och retorik. Vi vill att våra elever ska bli aktiva läsare, talare och lyssnare som kan förstå och granska sin omvärld. Vi lägger stor vikt vid läs-och skrivutvecklingen.

Eleverna på Ektorps skola når utmärkta resultat. Vi har legitimerade lärare som ser alla elever och som alltid vill elevens bästa. Genom ett stimulerande lärande så utvecklas eleven maximalt utifrån sina egna förutsättningar där elevens delaktighet skapar motivation och lust till att lära mer. Det ska vara kul med kunskap!

Vår fritidshemsverksamhet

På vårt fritids ska eleverna känna sig trygga och ha roligt. Här visar vi omtanke till varandra och skaffar många kompisar genom leken. Vi har en välplanerad verksamhet med olika frivilliga aktiviteter på eftermiddagarna. Vi tycker att hälsa och välbefinnande är viktigt och därför är vi mycket ute och rör oss till olika organiserade lekar. Ektorps skola har nyligen blivit en Trivselskola. Det innebär att en del elever är utbildade trivselledare och organiserar olika lekar på rasterna. Det här stärker karmratandan på vår skola.

Vår elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla våra elever mår bra och trivs på vår skola. Vi har ett starkt elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator som hjälper våra elever när de behöver. Vi arbetar också aktivt mot kränkande behandling och har ett väl fungerande trygghetsteam på skolan.

Sidan uppdaterades: