Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Ektorps skola och Skogsstigens förskola får ny modern byggnad

Nacka kommun har glädjande beslutat att satsa på Ektorps skola. Skolan ska ersättas av en helt ny F-9-skola med förskoleverksamhet. Under byggtiden ska barnen, eleverna och skolans medarbetare flytta till Skuru skola där det finns lediga lokaler som är ändamålsenliga och i fint skick.

Bildtext: Förstudieskiss till nya skolan i Ektorp/Tengbom. Hemsö. Nya illustrationer kommer att tas fram.

Den nya skolan ska kunna ta emot cirka 800 elever, att jämföra med dagens skola som är byggd för cirka 400 elever, och cirka 100 förskolebarn. Det ska även byggas en fullstor sporthall inom fastigheten.

Hur ser tidsplanen ut?

I stora drag ser den preliminära tidsplanen ut så här:

  • Våren 2022: fastighetsägaren Hemsö ansöker om bygglov.
  • Hösten och vintern 2022: Hemsö upphandlar byggentreprenör.
  • Sommaren 2023: byggprojektet startar, fastigheten rivs.
  • Läsåret 2023/2024 och 2024/2025: eleverna och förskolebarnen får sin undervisning och omsorg i Skuru skolas och förskolas lokaler.
  • Sommaren 2025: Nya Ektorps skola och Skogsstigens förskola beräknas vara färdigställd.

Hur får jag mer information?

Nacka kommun bygger den nya skolan tillsammans med fastighetsägaren Hemsö. Ektorps skola och Skogsstigens förskola är hyresgäster och ska driva verksamheten i lokalerna.
Byggprojektet har en egen webbsida: Nya Ektorps skola.

Rektor för Skuru-Duvnäs rektorsområde och biträdande rektorer för Ektorps skola och Skogsstigens förskola är delaktiga i projektet och kommer att informera, om sådant som påverkar skol- och förskoleverksamheten, via den här sidan men också via utskick.


Frågor och svar om hur det blir för eleverna under byggtiden

Vilka lokaler kommer Ektorps elever att flytta till under byggtiden?

Skuru skola består av flera byggnader och det finns lediga lokaler för undervisning som inte nyttjas idag och som kommer tas i bruk för evakueringen. I slutet av 2022 kommer vi ha en tydligare bild över vilka lokaler som ska användas då vi vet hur många elever som ska flytta till Skuru.

Ryms alla elever på Skuru skola?

Ja, de elever som idag går på Ektorps skola får plats på Skuru skola. Det finns lediga lokaler för undervisning på Skuru skola och övriga utrymmen är dimensionerade för fler elever än vad som går på skolan idag. I slutet av 2022 kommer vi ha en tydligare bild över vilka lokaler som ska användas då vi vet hur många elever som ska flytta till Skuru.

Kommer eleverna på Skuru skola och Ektorps skola att vara tillsammans?

Vår ambition är att hålla ihop Ektorps skolas klasser för att ge eleverna kontinuitet och trygghet. Vi kommer ha en bättre bild över hur undervisningen ska organiseras i slutet av 2022 då vi vet hur många elever som ska flytta till Skuru. Oavsett kommer givetvis de båda skolornas elever att mötas på skolgården och i matsalen. De båda skolornas elever kommer även att dela på vissa gemensamma lokaler som sporthall och salar för slöjd och hemkunskap.

Kommer eleverna få behålla sina lärare från Ektorp under byggtiden?

Medarbetarna från Ektorps skola kommer att flytta med till Skuru skola under byggtiden. Ambitionen är att hålla ihop Ektorps skolas klasser för att ge eleverna kontinuitet och trygghet.

vitruta.jpg
Frågor och svar om hur det blir för förskolebarnen under byggtiden

Vilka lokaler kommer Skogsstigens förskola att flytta till under byggtiden?

Barnen som går på Skogsstigens förskola kommer under byggtiden att flytta till förskolelokaler som finns inom Skuru skolas och förskolas område.

Kommer Skogsstigens barn att få plats i Skuru förskola?

Ja, de barn som idag går på Skogsstigens förskola får plats på Skuru förskola. Det finns lediga lokaler för förskoleverksamhet som idag inte nyttjas och som kan öppnas upp.

Kommer barnen få ha samma pedagoger under evakueringstiden?

Medarbetarna på Skogsstigens förskola kommer att flytta med tillsammans med barnen.

Kommer barnen från de olika förskolorna att vara tillsammans?

Barnen kommer att tillhöra två olika förskolor men i den dagliga verksamheten kommer alla att vara indelade i mindre grupper efter ålder. De yngre barnen kommer vara för sig och de äldre för sig.

Titta in i Skuru skola!

Här får du en glimt av hur lokalerna i huset som kallas "Rödan" ser ut. Huset har inte använts på ett par år och innan byggnaden tas i bruk kommer lokalerna anpassas för den verksamhet som ska bedrivas. Den nedersta våningen har tidigare använts för förskoleverksamhet och på baksidan finns en inhägnad gård för förskolebarn, avskild från skolgården. De övre våningsplanen inrymmer salar för undervisning. Innan byggnaden tas i bruk kommer ytskikten att fräschas upp och förskolegården att rustas upp.

Här kan de se hur en korridor med klassrum och uppehållsrum för F-3 ser ut i huvudbyggnaden samt lite av den omgivande skolgården.

Sidan uppdaterades: