Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår utbildning

ENHETENS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2022/2023

LÄRMILJÖ 

Vi arbetar med målen genom att

  • Anpassa lärmiljön utifrån barnens intressen, skapa en kreativ miljö med olika sorts material som är tillgängligt för barnen 
  • Sträva efter en trygg samt stimulerande fysisk, social och pedagogisk lärmiljö 
  • Erbjuda kodat samt okodat material 
  • Samtala med och inkludera barnen i miljöarbetet 
  • Könsneutralt material 
  • Estetiskt genomtänkt miljö med medvetna val beträffande inredning 

SPRÅKUTVECKLING

Språket är en värdefull resurs för att kunna leka och kommunicera här och nu och för hur den framtida livssituationen blir. (Skolverket ”Flerspråkighet i förskolan”)
Att kunna förstå sin omgivning och kunna uttrycka sina behov, åsikter och känslor är grundläggande för barnets delaktighet och trygghet.
Den språkliga medvetenheten hos pedagogerna ska finnas med under hela dagen. Metoder, förhållningssätt och verktyg som passar det enskilda barnet eller gruppen skapas och följs därefter upp vid avdelningarnas reflektionstillfällen.

Scaffolding/stöttat lärande

Under det senaste året har vi samarbetat med två forskare från Stockholms universitet kring ett utvecklingsprojekt inom något som kallas ”Scaffolding/stöttat lärande”. Detta är en pedagogisk modell som handlar om att pedagogerna på olika sätt stöttar barnet i sin lär- och utvecklingsprocess för att han/hon sedan ska klara att lösa olika uppgifter på egen hand.

Barns lärande och utveckling sker i relation till miljö, pedagoger och kamrater och vår roll blir då att tillse att varje barn stöttas på det sätt som passar och motiverar barnet bäst.
Stöttat lärande kan ske i både planerade och spontana situationer och se olika ut, t ex att pedagogen ställer frågor, dirigerar, modellerar, uppmuntrar, beskriver, vägleder et c – hela iden med kunskap om var barnet befinner sig för att kunna utmana på lagom nivå.

Sidan uppdaterades: