Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Vår utbildning

ENHETENS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2022/2023

LÄRMILJÖ 

Vi arbetar med målen genom att

  • Anpassa lärmiljön utifrån barnens intressen, skapa en kreativ miljö med olika sorts material som är tillgängligt för barnen 
  • Sträva efter en trygg samt stimulerande fysisk, social och pedagogisk lärmiljö 
  • Erbjuda kodat samt okodat material 
  • Samtala med och inkludera barnen i miljöarbetet 
  • Könsneutralt material 
  • Estetiskt genomtänkt miljö med medvetna val beträffande inredning 

PEDAGOGISKA LÄRMILJÖER

På Gläntan skapas den fysiska och sociala miljön utifrån vårt förhållningssätt, vilket påverkar hur barnen interagerar med varandra, vuxna, rummet och materialet. Våra pedagoger reflekterar mycket över detta förhållningssätt för att skapa en gynnsam miljö för barnen. De arbetar med barnens delaktighet och inflytande, och har skapat magnetiska mötesplatser där barnen kan träffas för gemensamma samtal.

Vi lägger kontinuerligt arbete på att utforma den fysiska lärmiljön på Gläntan. Det inkluderar aspekter som visuell design, ljudmiljö, hjälpmedel och möblering för att skapa tydliga mötesplatser. Vi väljer noggrant färger och presentation av material och dokumentation för att göra miljön tydlig och enkel att förstå. Genom att inkludera bildstöd och fokusord i vår lärmiljö berikar vi barnens språkutveckling.

På avdelningen introduceras barnen till olika stationer med fantasifulla och tydliga miljöer. Målen från läroplanen förtydligas i den fysiska miljön. I den sociala miljön lägger vi fokus på att skapa trygghet och främja positiva relationer mellan kamraterna.

SPRÅKUTVECKLING

Språket är en värdefull resurs för att kunna leka och kommunicera här och nu och för hur den framtida livssituationen blir. (Skolverket ”Flerspråkighet i förskolan”)
Att kunna förstå sin omgivning och kunna uttrycka sina behov, åsikter och känslor är grundläggande för barnets delaktighet och trygghet.
Den språkliga medvetenheten hos pedagogerna ska finnas med under hela dagen. Metoder, förhållningssätt och verktyg som passar det enskilda barnet eller gruppen skapas och följs därefter upp vid avdelningarnas reflektionstillfällen.

Sidan uppdaterades: