Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamhet

Gläntans förskola är en förskola i utkanten av Fisksätra, vackert belägen och med en härlig naturtomt bestående av träd, kuperad terräng och fina lekytor som ger rika möjligheter till fantasifulla lekar. Gläntan är en av Fisksätras tre förskolor, som alla har gemensamma styrdokument, arbetssätt och fokusområden.

Vår vision är ”Fisksätra förskolor mitt i framtiden – att möta en värld i förändring” vilket för oss innebär att vi arbetar med framtidens vuxna. Vår intention är att i samarbete med vårdnadshavarna rusta varje barn att möta just sin framtid. Det gör vi genom att arbeta målstyrt utifrån våra lokala och nationella styrdokument, med både barnet som individ och gruppen i fokus.

Vårt värdegrundsarbete är mycket viktigt och vilar på ett dokument, Värdegrundsträdet, som grundligt arbetades fram av pedagogerna under en utbildningsdag i november 2019. Detta har sedan förankrats hos barn och vårdnadshavare. Innebörden av dokumentet är att förutsättningarna för en god värdegrund är Respektfullhet, Ansvarstagande och Likvärdighet och resultatet är Trygghet, Glädje och Utveckling.

En annan viktig byggsten i att förbereda barnen på att vara en del av ett demokratiskt samhälle är arbetet med språket. Detta arbete är övergripande och genomsyrar allt vi gör under hela barnets vistelse. Mer om detta står att läsa i vår vägledning för språkutvecklande arbetssätt.

Sidan uppdaterades: