Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevråd

Vårt elevråd - en viktig funktion

Elevrådet träffas en gång i månaden och består av två representanter från varje klass. På elevrådsmötena diskuterar vi bland annat punkter som eleverna tar med sig från sina klassråd, men vi lyfter även händelser och situationer där vi vill få med elevernas tankar och funderingar.

Eleverna har även möjlighet att vara med och påverka saker som händer på skolan och är ofta en del av planeringsarbetet. De har bland annat deltagit i utformandet av vårt nya bibliotek samt planerat skolgemensamma aktivitetsdagar.

Sidan uppdaterades: