Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Järlahöjdens förskola

Bygget av Järlahöjdens förskola inleddes i januari 2022. Förskolan startar sin verksamhet i augusti 2024.

Järlahöjdens förskola öppnar den 12 augusti 2024! Det är en nybyggd förskola belägen intill den blivande stadsparken vid Eklidens skola med plats för 160 barn.

I vårt arbete utgår vi ifrån principer om öppenhet och mångfald, förtroende för och tillit till den enskilda individens egen vilja och förmåga i enlighet med Nacka kommuns styrmodell.

Med ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnet möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande där barnet själv har en aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Förskolans planlösning och inredning ger flexibla rumssamband som skapar möjlighet till att både öppna upp för större samverkan och till att minska ned för att skapa mindre sammanhang att verka i. Lärmiljön har därmed flera funktioner som kompletterar varandra vilket ger fina förutsättningar för olika typer av samarbete mellan personal- och barngrupper samt för att uppfylla intentionen med förskolans läroplan. Det är en styrka att kunna verka i en större gemenskap och att dessutom bilda trygga mindre enheter i det stora.

Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan. Vår verksamhet ska präglas av en anda av delaktighet, eget ansvar och inflytande. Vi lägger stor vikt vid att driva en hållbar förskola - en förskola där vi ger alla barn möjlighet att trivas och utvecklas.

Sidan uppdaterades: