Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision och värdegrund

Glädje, Trygghet och Lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Styrdokument

Utgångspunkten för vår värdegrund och vision är dokumenten som styr verksamheten; Skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Nacka kommuns gemensamma vision och värdering samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa förmedlar en kunskaps - och människosyn där alla människor har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor.

Sidan uppdaterades: