Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn och vårdnadshavare

Samverkan förskola och hem

I vårt förtroendefulla uppdrag värdesätter vi dialogen med förskolans vårdnadshavare. Hos oss ska alla barn och vårdnadshavare känna sig välkomna, sedda och nöjda.

Varje år genomförs en kundenkät där vårdnadshavare får fylla i sin upplevelse av vår verksamhet. Resultatet från kundenkäten används i vårt systematiska kvalitetsarbete som är en viktig del för grunden i vårt utvecklingsarbete.

Samverkanssamtal

Som vårdnadshavare möter du flera olika former av samtal under de år barnet går på förskolan.

När ditt barn börjar hos oss är du som vårdnadshavare här tillsammans med ditt barn de första tre dagarna under inskolningen. Då har du möjlighet att få en inblick i utbildningen, samt möjlighet att få lära känna avdelningens pedagoger och barn. En månad senare möts vi för ett uppföljningssamtal där vi samtalar om hur barnets första tid har varit.

Varje barn har en gång per år ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att uppmärksamma barnets utveckling, lärande och barnets samspel med gruppen i förskolans miljö. Beroende på ditt barns ålder och vilken avdelning barnen går på kan samtalet ske under hösten eller under våren.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta kontakt med ditt barns pedagoger. Och om det skulle vara så att du önskar ytterligare ett samtal om ditt barns utveckling under året, förutom det dagliga samtalet vid lämning och hämtning samt det årliga utvecklingssamtalet så tar du kontakt med ditt barns pedagoger.

Vi erbjuder också ett kortare avstämningssamtal om ditt barns utveckling den termin vi inte har utvecklingssamtal, samt ett avslutningssamtal när ditt barn ska vidare till förskoleklass.

Infomentor infomentor.jpg

På lärplattformen Infomentor kommer du kunna läsa om och se bilder från avdelningen som ditt barn går på. Här får du även information om aktuella händelser på förskolan.

På Infomentor registrerar du även vilka tider barnet ska vara på förskolan och anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet.

Att ställa sig i kö till vår förskola

Kön till förskolan öppnades den 7 mars. Läs mer om hur man ansöker om plats i förskola här.

Sidan uppdaterades: